Current Problems of Psychiatry

Neurological disease or conversion disorder? Important aspects of differential diagnosis - psychiatric and psychotherapeutic perspective. Case report

Choroba neurologiczna czy zaburzenie konwersyjne? Ważne aspekty diagnozy różnicowej -perspektywa psychiatryczna i psychoterapeutyczna. Opis przypadku

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(1):9-20

DOI:10.2478/cpp-2019-0001

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)/)


Sara Tomczak1, Hanna Gorejko1, Wiktor Dróżdż2

1 Ist Department of Psychiatry in Bydgoszcz, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University in Toruń
2 IInd Department of Psychiatry in Toruń, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Full Text

Abstract

Introduction: Amyotrophic lateral sclerosis is a progressive neurodegenerative disease with undetermined etiology. Due to diverse symptomatology, it requires a thorough differential diagnosis, with consideration of conversion disorders. The presented thesis describes a case of a young man hospitalized in the Department of Psychiatry in order to verify the possible psychogenic basis of his symptoms, which previously were considered to be a manifestation of neurological disease with an unfavorable prognosis.

Aim: The aim of the thesis is to raise the issue of a multidisciplinary approach to diagnostic process in medicine, as well as taking into account the legitimacy of including psychiatrists, psychologists, and psychotherapists in diagnostic teams.

Case study: We present a case report of a man who has been experiencing progressive feeling and walking problems for the past several years, which originally suggested a neurological or rheumatological disease. Earlier observations and medical tests had led to a diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. After several years, the diagnosis was excluded, and the patient was referred to the Department of Psychiatry to determine the possible psychogenic basis of his symptoms. Diagnostic methods used during the patient’s hospitalization confirmed the conversational nature of his symptoms, and both pharmacological and psychotherapeutic treatment caused reduction of severity of his symptoms and allowed him for a gradual return to independent functioning.

Conclusion: Analysis of the collected data, including patient’s life history and a course of his treatment, indicates the validity of a holistic approach to medical problems, which implies the inclusion of specialists in the field of psychiatry, psychology, as well as psychotherapists in diagnostic teams. Such a multidimensional view of the patient and the source of his symptoms may allow for faster diagnosis and may also contribute to reducing the risk of making mistakes such as an incorrect assessment of factors triggering the disease process.

 

Keywords: conversion disorders, amyotrophic lateral sclerosis, differential diagnosis


Streszczenie

 

Wstęp: Stwardnienie zanikowe boczne to postępująca choroba neurodegeneracyjna o nieustalonej etiologii. Z uwagi  na różnorodną symptomatologię wymaga ona wnikliwej diagnostyki różnicowej, w tym uwzględnienia zaburzeń konwersyjnych. W przedstawianej pracy opisano przypadek młodego mężczyzny hospitalizowanego w Klinice Psychiatrii w celu weryfikacji możliwego podłoża psychogennego objawów, które wcześniej zostały uznane za manifestację choroby neurologicznej o niepomyślnym rokowaniu.
Cel: Celem pracy jest poruszenie kwestii multidyscyplinarnego podejścia do procesu diagnostycznego w medycynie, w tym zwrócenie uwagi na zasadność włączania do zespołów diagnostycznych psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. 

Opis przypadku: Prezentujemy opis przypadku mężczyzny, który od kilku lat doświadczał postępujących problemów z czuciem i chodzeniem, co pierwotnie sugerowało chorobę o podłożu neurologicznym lub reumatologicznym. Wcześniejsze obserwacje i badania doprowadziły do postawienia diagnozy stwardnienia zanikowego bocznego. Po kilku latach rozpoznanie to zostało wykluczone, a pacjent został skierowany do Kliniki Psychiatrii, by określić ewentualne psychogenne podłoże objawów. Zastosowane podczas hospitalizacji metody diagnostyczne potwierdziły konwersyjny charakter symptomów, a leczenie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne spowodowało zmniejszenie nasilenia objawów oraz pozwoliło na stopniowy powrót pacjenta do samodzielnego funkcjonowania.
Wnioski: Analiza zgromadzonych danych, w tym historii życia i przebiegu leczenia pacjenta, wskazują na zasadność holistycznego podejścia do problemów medycznych, co implikuje włączanie do zespołów diagnostycznych specjalistów w dziedzinie psychiatrii, psychologii, jak i psychoterapeutów. Takie wielowymiarowe spojrzenie na pacjenta i źródła jego objawów może pozwolić na szybsze postawienie rozpoznania oraz przyczynić się do zmniejszenia ryzyka popełnienia pomyłek, polegających na niewłaściwej ocenie czynników wyzwalających proces chorobowy.

 

Słowa kluczowe: zaburzenia konwersyjne, stwardnienie zanikowe boczne, diagnoza różnicowa

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31