Current Problems of Psychiatry

Can the use of varenicline improve the efficacy of pharmacotherapy for nicotine addiction?

Czy zastosowanie warenikliny stanowi szansę na poprawienie skuteczności farmakoterapii uzależnienia od nikotyny?

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(1):21-34

DOI:10.2478/cpp-2019-0002

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)/)


Rafał Mazur1, Sebastian Masternak1, Michał Pająk1,
Nikodem Skoczeń2, Ewelina Soroka2 , Marcin Olajossy2 

1 Student Scientific Association by the II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin
2 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: Smoking is a huge medical and social problem in Poland, with as many as about 24% of Poles being addicted to nicotine. Approximately 6 million people worldwide die every year from conditions that are closely related to tobacco addiction, such as cancer and cardiovascular, metabolic or lung diseases. The difficulty in combatting nicotine dependence is largely due to the complex mechanism of this addiction. The motivation of a patient to quit smoking is of great importance in the difficult withdrawal process. Strengthening this motivation is one of the most important tasks of physicians and addiction therapists.

Overview of literature: Nicotine replacement therapy (NRT) has been the most widely known way to break away from smoking addiction for many years now. It involves delivering nicotine to the body in ways that are less harmful than through tobacco smoke. As a consequence, the cravings for nicotine are reduced, making it easier for the patient to break with the addiction. Clinical trials have shown that the use of NRT is associated with a 50-70% increased chance of maintaining abstinence from smoking compared to placebo. There are many NRT products, including nicotine chewing gum, nicotine patches, lozenges, dissolvable nicotine sticks, or inhalers. Bupropion is a selective dopamine–noradrenaline reuptake inhibitor. This drug is one of the most commonly used in the pharmacotherapy of depression in the United States. At the same time, it has been found to have a positive effect on people trying to break up with the habit of smoking cigarettes. The mechanism of action remains unknown in this case, but studies clearly indicate the efficacy of bupropion, which is comparable to the efficacy of NRT. Varenicline is a partial agonist selective for α4β2 nicotinic acetylcholine receptors. It has a higher affinity for these receptors than nicotine. By stimulating them, it causes an increase in dopamine secretion (but to a lesser extent than cigarette smoking), helping in this way ease withdrawal symptoms.

Conclusions: Varenicline has higher efficacy than bupropion and NRTs. Simultaneous use of two NRT forms increases the effectiveness of this method to a level comparable to varenicline. Contrary to previous reports, it seems that varenicline does not increase self-aggressive behaviour and the risk of suicide. The effectiveness of antinicotinic drugs depends on the sex of the patient. For both sexes, the most effective drug is varenicline. It is slightly more effective in women than in men. By contrast, NRT and bupropion show greater therapeutic potential in men.

Keywords: smoking cessation, nicotine replacement therapy, varenicline, bupropion, cytisine

Streszczenie

Wstęp: Palenie papierosów jest ogromnym problemem medycznym i społecznym w Polsce, ponieważ około 24% Polaków uzależnionych jest od nikotyny. Szacunkowo 6 milionów ludzi na świecie umiera rocznie z powodu chorób, które pozostają w ścisłym związku z nałogiem – takich jak nowotwory, choroby układu krążenia, choroby metaboliczne czy choroby płuc. Trudność w przezwyciężeniu nałogu jest spowodowana w znacznej mierze złożonym mechanizmem uzależnienia. Ogromne znaczenie w trudnym procesie wychodzenia z nałogu ma motywacja pacjenta do porzucenia palenia. Wzmacnianie tej motywacji jest jednym z najistotniejszych zadań lekarzy wielu specjalności i terapeutów uzależnień.
Omówienie danych z literatury: Najszerzej poznanym farmakologicznym sposobem wspomagania wychodzenia z nałogu palenia papierosów od wielu lat pozostaje nikotynowa terapia zastępcza (NRT). Polega ona na dostarczeniu nikotyny do organizmu w sposób mniej szkodliwy niż poprzez dym tytoniowy. W konsekwencji zmniejsza się potrzeba palenia papierosów, co prowadzić ma do powstania korzystnych warunków do całkowitego zerwania z nałogiem. Badania kliniczne wykazały, że stosowanie NRT wiąże się ze zwiększoną o 50-70% szansą na utrzymanie abstynencji od palenia tytoniu w porównaniu z placebo. Istnieje wiele metod przyjmowania terapii zastępczej, są to gumy do żucia z nikotyną, plastry nikotynowe, pastylki do ssania, listki rozpuszczalne w jamie ustnej czy inhalatory. Bupropion to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny. Lek ten jest jednym z najczęściej stosowanych w farmakoterapii depresji w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie dostrzeżono jego pozytywny wpływ na osoby, próbujące zerwać z nałogiem palenia papierosów. Mechanizm działania pozostaje w tym przypadku nieznany, jednak badania wskazują jednoznacznie na skuteczność bupropionu, która jest porównywalna ze skutecznością NRT. Wareniklina jest selektywnym, częściowym agonistą acetylocholinergicznych receptorów nikotynowych α4β2. Substancja ta ma wyższe powinowactwo do tych receptorów niż nikotyna. Pobudzając je powoduje wzrost wydzielania dopaminy, lecz w niższym stopniu niż w przypadku palenia papierosów, co powoduje zmniejszenie abstynencyjnych objawów odstawienia.
Wnioski: Wareniklina wykazuje wyższą skuteczność niż bupropion i poszczególne formy NRT. Przyjmowanie NRT w dwóch formach równocześnie powoduje wzrost skuteczności tej metody do poziomu porównywalnego z warenikliną. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, wydaje się, że wareniklina nie wzmaga zachowań autoagresywnych i nie zwiększa ryzyka samobójstwa.Skuteczność leków zależy od płci pacjenta. Dla obu płci substancją o największej efektywności jest wareniklina. Jest ona nieco skuteczniejsza w grupie kobiet, podczas gdy NRT i bupropion wykazują większy potencjał terapeutyczny u mężczyzn.


Słowa kluczowe: rzucanie palenia, nikotynowa terapia zastępcza, wareniklina, bupropion, cytyzyna

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31