Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Dissociative identity disorder as a wide range of defense mechanisms in children with a history of early childhood trauma

Dysocjacyjne zaburzenie osobowości jako szeroki zakres mechanizmów obronnych u dzieci z przebytą traumą we wczesnym dzieciństwie

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(2):117-129

DOI: 10.2478/cpp-2019-0006

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Marta Cudzik, Ewelina Soroka, Marcin Olajossy

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

Full Text

Sciendo

 1. Marchwicki P. Osobowość wieloraka: kryteria diagnostyczne i modele etiologiczne. Seminare. Poszukiwania naukowe. 2004; 20: 357-368.Google Scholar
 2. Pobocha J. Osobowość mnoga: diagnostyka orzecznictwo sądowo-psychiatryczne. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2000; 9(2): 233-242.Google Scholar
 3. Stankiewicz S Golczyńska M. Spór o osobowość mnogą: zagadnienie teoretyczne czy praktyczne? Psychiatria Polska 2006; XL(2): 233-243.Google Scholar
 4. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych-X Rewizja. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Warszawa: 2008.Google Scholar
 5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. DSM-5. Washington DC London England; American Psychiatric Publishing: 2013.Google Scholar
 6. Loewenstein R.L. An office mental status examination for chronic complex dissociat ive sy mptoms and mult iple personality disorder. Psychiatric Clinics of North America. 1991; 14(3): 567-602.Google Scholar
 7. Scorppo J Drob S. Weinberg J. Eagle P. Identifying dissociative identity disorder: A self-report and projective study. Journal of Abnormal Psychology. 1998; 107(2): 272-284.Google Scholar
 8. Raaz N Carlson-Sabelli L Sabelli HC Psychodrama in The Treatment of Multiple Personality Disorder: A Process-theory Perspective. In: Kluft ES M.C.A.T. A.D.T.R. (Eds.) Expressive and functional t herapies in t he treatment of Mult iple Personality Disorder. USA; Charles Thomas Publisher: 1992 pp. 169-188.Google Scholar
 9. Blizard RA The origins of Dissociative Identity Disorder from an object relations and attachment theory perspective. International Society for the Study of Dissociation 1997.Google Scholar
 10. Young WC Observations on fantasy in the formation of multiple personality disorder. Diossociation 1988; 1(3): 13-20.Google Scholar
 11. Braun BG Multiple Personality Disorder: An Overview. The American Journal of Occupational Therapy. 1990; 44(11): 971-976.Google Scholar
 12. Coons PM Psychophysiologic Aspects of Multiple Personality Disorder. A Review. Dissociation 1988; 1(1): 47-53.Google Scholar
 13. Otnow-Lewis D Yeager CA Swica Y Pincus JH Lewis M. Objective Documentation of Child Abuse and Dissociation in 12 Murderers with Dissociative Identity Disorder. American Journal of Psychiatry 1997; 154(12): 1703-1710.Google Scholar
 14. Baldwin LC Child Abuse as an A ntecedent of Mult iple Personality Disorder. The American Journal of Occupational Therapy. 1990; 44(11): 978-983.Google Scholar

Calendar

Styczeń 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31