Current Problems of Psychiatry

Disease perception and coping strategies for stress in Polish patients with various mental disorders

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(2):130-137

DOI:10.2478/cpp-2019-0007

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)/)


Marta Kłak1, Wioletta Karina Ozga2

1 Institute of Health Care, State Higher School of Technology and Economics
2 Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: Nowadays more and more people struggle with mental problems associated with fast pace of life and overpowering stress. Individuals affected by mental disorders frequently apply ineffective methods of coping with stress, and their attitudes towards the disease in fact strengthen the psychopathological symptoms. The purpose of the present study was to compare disease perception and coping strategies for stress in Polish patients with various types of mental disorders.
Material and Methods: The study involved 123 patients with depressive disorders, anxiety disorders, schizophrenia, alcohol related disorders, subjects detained due to psychoactive substance-induced psychotic disorders and amnestic syndromes, staying at Mental Healthcare Centre. Measurements of the variables were carried out using COPE Inventory and Disease Perception Questionnaire.
Results: The type of mental disorder differentiated the group with respect to the use of strategies aimed at seeking instrumental and emotional support, planning, positive reinterpretation, focus on emotions and substance use. There are significant differences between patients in the approach to illness as a task, weakness and threat.
Conclusions: The results show that the type of mental disorder is important in the context of the strategies used for coping with stress and the patients' approach to their condition.


Keywords: coping strategies, disease perception, mental disorders


Streszczenie

Wstęp: W obecnych czasach coraz większy odsetek społeczeństwa boryka się z problemami psychicznymi wynikającymi z wysokiego tempa życia i wszechogarniającego stresu. Osoby chorujące na zaburzenia psychiczne stosują często nieskuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem a ich postawy wobec choroby tylko wzmacniają objawy psychopatologiczne. Celem przeprowadzonych badań było porównanie obrazu własnej choroby oraz strategii radzenia sobie ze stresem pacjentów z różnymi rodzajami zaburzeń psychicznych.
Materiał i Metoda: Badaniami objęto 123 pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, chorujących na schizofrenię, uzależnionych od alkoholu i internowanych z diagnozą zaburzeń psychotycznych i zespołów amnestycznych spowodowanych przyjmowaniem środków psychoaktywnych. Do pomiaru zmiennych zastosowano Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem - COPE i Kwestionariusz Obrazu Choroby - KOCh.
Wyniki: Rodzaj choroby psychicznej różnicuje grupę w zakresie częstotliwości stosowania strategii ukierunkowanych na poszukiwanie wsparcia instrumentalnego i emocjonalnego, planowanie, pozytywne przewartościowanie, koncentracje na emocjach i zażywanie alkoholu. Odnotowano istotnie różnice pomiędzy badanymi grupami w nasileniu postaw wobec choroby jako zadania, słabości i zagrożenia.
Wnioski: Wyniki wskazują, że rodzaj zaburzenia ma znaczenie w kontekście stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem i postawy wobec swojej choroby.

 

Słowa kluczowe: strategie radzenia sobie ze stresem, obraz własnej choroby, zaburzenia psychiczne

 

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31