Current Problems of Psychiatry

Nutritional assessment of omega-3 fatty acids intake in schizophrenia patients group

Ocena spożycia niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 w grupie pacjentów ze schizofrenią

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(2):138-148

DOI:10.2478/cpp-2019-0008

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)/)


Joanna Rog1, Kaja Karakuła2, Agnieszka Próchnicka3,
Hanna Karakula-Juchnowicz1

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
3 Institute of Pedagogy, Maria Curie Skłodowska University, Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Schizophrenia is a chronic mental disease which significantly affects functioning and quality of life of patients. Lifestyle, including irregular eating habits, is a factor possibly intensifying symptoms of the disease and unwanted effects of pharmacotherapy. Due to positive effect on metabolic parameters demonstrated in numerous studies and participation in structure and functioning of central nervous system, omega-3 essential unsaturated fatty acids (EFAs) are the suggested form of schizophrenia cotheraphy.
Aim: The purpose of this paper was to evaluate EFAs (especially omega-3 family) consumption by individuals with schizophrenia and comparing contents of these acids in the diets of female and male patients.
Method: A study was conducted with the participation of 32 patients, recruited in the Psychiatric Outpatient Department of the Independent Public Clinical Hospital No. 1 in Lublin, with diagnosed schizophrenia. Data concerning the intake of EFAs was acquired in the course of 24-hour diet recall.
Results: Average intake of omega-3 EFAs in the examined population was 2.40 ± 2.85 g, of which only 201.6 ± 501.5 mg was constituted by EPA and DHA acids. The intake of omega-3 EFAs did not differ between men and women groups (p>0.05). Food rations of the 91% responders were characterised with the intake of EPA and DHA acids below the adequate intake level (AI).
Conclusions: Patients suffering from schizophrenia consume insufficient amounts of EPA and DHA acids. Evidence suggests that optimum intake of omega-3 EFAs could bring significant benefits for this group of patients. People suffering from schizophrenia should be attended with the care of a dietician, who will choose optimum strategy for supplying sufficient amount of nutrients in the diet.

 

Keywords: schizophrenia, omega-3 essential unsaturated fatty acids, dietary assessment


Streszczenie

Wstęp: Schizofrenia jest przewlekłą chorobą psychiczną, która w znamienny sposób wpływa na funkcjonowanie i jakość życia. Styl życia, w tym nieprawidłowe zachowania żywieniowe, są  czynnikami mogącymi nasilać objawy choroby oraz niepożądane skutki farmakoterapii. Ze względu na wykazany w licznych badaniach pozytywny wpływ na parametry metaboliczne oraz udział w strukturze i funkcjonowaniu mózgu, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) omega-3 są proponowaną formą koterapii schizofrenii.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy była ocena spożycia NNKT (ze szczególnym uwzględnieniem rodziny omega-3) przez pacjentów chorujących na schizofrenię oraz porównanie ich zawartości w diecie badanych kobiet i mężczyzn.

Metoda: Przeprowadzono badanie z udziałem 32 pacjentów ze zdiagnozowaną schizofrenią, rekrutowanych z Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Dane o spożyciu NNKT uzyskano metodą 24-godzinnego wywiadu.
Wyniki: Średnie spożycie NNKT omega-3 w badanej grupie wynosiło 2,40 ± 2,85 g, z czego 201,6 ± 501,5 mg stanowiły kwasy EPA i DHA. Spożycie NNKT omega-3 nie różniło się w grupach kobiet i mężczyzn (p>0.05). Racje pokarmowe 91% badanych osób charakteryzowały się spożyciem kwasów EPA i DHA poniżej poziomu wystarczającego spożycia (AI). 
Wnioski: Pacjenci ze schizofrenią spożywają niewystarczające ilości kwasów EPA i DHA. Dowody naukowe sugerują, iż optymalne spożycie NNKT omega-3 mogłoby przynieść znaczące korzyści dla tej grupy pacjentów. Osoby cierpiące na schizofrenię powinny zostać otoczone opieką dietetyka, który w ybierze optymalną strategię dostarczenia odpowiedniej ilości składników odżywczych z dietą.

 

Słowa kluczowe: schizofrenia, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, ocena sposobu żywienia

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31