Current Problems of Psychiatry

Current Problems of Psychiatry

Kleptomania in a 15-year-old boy with ADHD – a case report

Kleptomania u 15-letniego chłopca z ADHD – opis przypadku

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(2):149-160

DOI:10.2478/cpp-2019-0009

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Olga Padała1, Sebastian Masternak2 , Agata Makarewicz1,
Agnieszka Biała-Kędra1, Kaja Karakuła3

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 Independent Public Health Care Facility of the Ministry of Interior and Administration in Lublin, Poland
3 Student Scientific Club at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University in Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Aim: The aim of the study was to report the case of a 15-year-old boy who developed kleptomania symptoms during methylphenidate treatment and  to review the available therapeutic options for kleptomania based on a literature search of Medline and Google Scholar databases (2000-2018).
Case report: For the past seven years a 15-year-old boy had participated in counselling at a psychological counselling centre because of school problems and upbringing difficulties, and had a five-year history of psychiatric treatment for ADHD. He was admitted to the Department of Psychiatry because of recurrent stealing episodes that occurred during methylphenidate treatment. During the hospitalization, the patient did not observe the therapeutic contract – he stole items from other patients. Pharmacotheraputic and psychotherapeutic treatment resulted in a partial improvement in impulsive behaviour. At discharge, he spoke critically of his previous conduct and expressed readiness to continue treatment in an outpatient setting.
Conclusions:

  1. Kleptomania has a very negative impact on a patient's overall well-being.
  2. In the reported case, kleptomania developed during methylphenidate treatment.
  3. Kleptomania should always be taken into account as a possible cause of stealing during a psychiatric examination, to avoid stigmatization of patients as criminals.
  4. Pharmacotherapy and cognitive-behavioural psychotherapy focused on the development of strategies, which can help the patient to control the urge to steal, are important components of kleptomania treatment.


Keywords: kleptomania, impulse control disorders, psychotherapy, methylphenidate.


Streszczenie

Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie opisu 15-letniego chłopca, u którego w trakcie leczenia metylofenidatem doszło do rozwoju kleptomanii i przegląd dostępnych opcji terapeutycznych kleptomanii na podstawie przeglądu literatury z bazy Medline i Google Scholar (lata 2000-2018).
Opis przypadku: Chłopiec lat 15, od 7 lat pod opieką poradni psychologicznej z powodu problemów szkolnych i trudności wychowawczych oraz od 5 lat pod opieką psychiatry z powodu zdiagnozowanego i leczonego ADHD. Powodem przyjęcia do Kliniki Psychiatrii były powtarzające się epizody kradzieży, które pojawiły się w trakcie leczenia metylofenidatem. Pacjent przez większość czasu podczas hospitalizacji nie przestrzegał kontraktu terapeutycznego, dopuszczając się kradzieży. Pod wpływem zastosowanego leczenia farmako- i psychoterapeutycznego uzyskano częściową poprawę z zakresie zachować impulsywnych. W dniu wypisu wyrażał krytycyzm wobec swoich czynów oraz chęć kontynuowania leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
Wnioski:

  1. Kleptomania jest zaburzeniem wpływającym bardzo niekorzystnie na całokształt funkcjonowania pacjenta.
  2. W opisanym przypadku kleptomania rozwinęła się w trakcie przyjmowania metylofenidatu.
  3. Zawsze należy brać pod uwagę kleptomanię w trakcie badania psychiatrycznego osoby dopuszczającej się kradzieży, aby nie stygmatyzować osoby chorej klasyfikując ją jako przestępcę.
  4. Istotnymi elementami leczenia kleptomanii jest farmakoterapia i psychoterapia kognitywno-behawioralna ukierunkowanej na rozwój strategii pozwalających na opanowanie impulsów popychających do kradzieży.

 

Słowa kluczowe: kleptomania, zaburzenia kontroli popędów, psychoterapia, Metylofenidat.

Calendar

Wrzesień 2020

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30