Current Problems of Psychiatry

Therapy of a schizoaffective disorder as a risk factor of perinatal complications and fetal developmental disorders

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(2):161-164

DOI:10.2478/cpp-2019-0010

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)/)


Dominika Janeczko1, Magdalena Hołowczuk1, Anna Orzeł1,
Barbara Klatka1, Małgorzata Neścior-Piech1, Michał Dzikowski2

1 Students Scientific Association at I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: Schizoaffective disorder is described as a combination of symptoms of schizophrenia and mood disorder components. It is estimated that in 2009 in Poland over 30 thousands women were treated in outpatient care because of schizotypical disorders, also in 2009, over 5,5 thousands Polish women, were hospitalised because of the same reason.
Material and method: We searched through whole medical documentation of the patient, which were available at the Department of Psychiatry and Gynaecology. We mainly focused on the last hospitalization of the woman. We found research connected to our subject on Science Direct website.
Discussion: A 34-year-old woman was admitted to Department of Psychiatry, patient was 14 weeks pregnant. Family described her behaviour as verbally and physically aggressive and dysphoric which forced her parents to take woman to the hospital. It was her third hospitalization. Pharmacotherapy was insufficient to improve the mental state of the woman. Doctors decided to carry out a series of electroconvulsive treatments (10 procedures). When woman was 36 weeks pregnant, there was a leak of green amniotic fluid and it was necessary to perform a caesarean section. A newborn required mechanical ventilation, had decreased muscle tone and facial dysmorphic features, also defect of the atrial septum was found.
Conclusions: Pregnant women with psychiatric disorders should be all considered high risk. It means that they need multidisciplinary care – psychiatrist, gynaecologist, neonatologist or other specialists, in order to stay in a good condition mentally and physically during pregnancy.

 

Keywords: schizoaffective disorder, congenital malformations, nicotinism, gestational diabetes.


Streszczenie

Wstęp: Zaburzenie schizoafektywne jest opisywane jako połączenie objawów schizofrenii i zaburzeń nastroju. Szacuje się, że w Polsce w 2009 roku, ponad 30 tysięcy kobiet było leczonych ambulatoryjnie z powodu tego zaburzenia, a także w tym samym roku, ponad 5,5 tysiąca Polek było hospitalizowanych z powodu tej choroby.
Materiał i metody: Przeanalizowano dokumentację medyczną pacjentki obecną w archiwum oddziału psychiatrycznego i oddziału ginekologicznego. W szczególności skupiono się na ostatniej hospitalizacji pacjentki w szpitalu. Wszelkie informacje na temat choroby i leczenia odwołano do aktualnej literatury dostępnej w bazie danych Science Direct.
Dyskusja: 34-letnia kobieta została przyjęta na oddział psychiatryczny, pacjentka była w 14 tygodniu ciąży. Rodzina pacjentki opisywała jej zachowanie jako agresywne - zarówno w słowach jak i w czynach, a także dysforyczne, co skłoniło ich do przywiezienia kobiety do szpitala. Była to trzecia hospitalizacja psychiatryczna. Farmakoterapia nie była wystarczająca, by uzyskać poprawę stanu psychicznego. Zdecydowano przeprowadzić serię zabiegów elektrowstrząsowych. W 36 tygodniu ciąży doszło do odpłynięcia zielonych wód płodowych i zdecydowano o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego. Noworodek wymagał mechanicznej wentylacji, miał obniżone napięcie mięśniowe, cechy dysmorfii twarzy oraz ubytek przegrody międzyprzedsionkowej.

Wnioski: Kobiety ciężarne z zaburzeniami psychicznymi powinny być otoczone szczególną opieką psychiatry, ginekologa, neonatologa oraz innych specjalistów. Dzięki temu mamy pewność, że pacjentka pozostaje w dobrym stanie psychicznym i fizycznym w trakcie ciąży.

 

Słowa kluczowe: zaburzenie schizoafektywne, wady wrodzone, nikotynizm, cukrzyca ciężarnych.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31