Current Problems of Psychiatry

The impact of emotional intelligence level on the depression vulnerability

Relacje między poziomem inteligencji emocjonalnej a podatnością na depresję - przegląd zagadnień

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(3): 179-186

DOI: 10.2478/cpp-2019-0011

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Marta Cudzik, Ewelina Soroka , Marcin Olajossy 

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. Recently the issue of emotional intelligence has become a widespread theme of discussion. This review paper is made a contribution to this debate. Discovering of effective predictive and protective factors for depression would have farreaching consequences for society, science and economy.
Material and Methods. To investigate this issue, we searched articles available in the Google Scholar and PudMed databases under the following terms: emotional intelligence, depression, emotional intelligence and depression for the years 1999-2019. Accessible literature allowed to show basic information of emotional intelligence, detect a system of relationships between emotional intelligence level and depression, and present recommendations.
Results and Discussion. The result of this analysis is a statement that all components of emotional intelligence can be a defense against depression. People with high abilities in regulation their own emotions have large social support, what protect them against depression. The capable managing one’s own and others’ emotions create large and deep interpersonal relationships, what provide more emotional support and tangible assistance during everyday challenges. Stressful life events are among the most powerful predictors of depression, and high level of emotional intelligence enable to cope with them more effectively. 
Conclusions. The present text will constitute an impulse to explore this theme more. Moreover, there is a recommendation for researchers to create more effective and simplified tests for examining the level of emotional intelligence in case of spreading them much more and use them in a routine psychiatric practice. A confirmation of the title hypothesis can stand a key to struggle with depression.
 

Keywords: emotional intelligence, depression, emotions, feelings


Streszczenie

Wstęp. Zagadnienie inteligencji emocjonalnej stało się w ostatnim czasie bardzo rozpowszechnionym tematem dyskusji. Niniejsza praca ma stanowić przyczynek w owej debacie. Odnalezienie skutecznego czynnika predykcyjnego i protekcyjnego dla depresji miałoby daleko idące konsekwencje dla społeczeństwa, nauki oraz gospodarki i ekonomii.
Materiał i metoda. Do zbadania tej tematyki wykorzystano dostępne artykuły z bazy Google Scholar oraz PubMed pod hasłami: inteligencja emocjonalna, depresja, inteligencja emocjonalna a depresja w przedziale czasowym od 1999 do 2019 roku. Zdobyte piśmiennictwo pozwoliło na przybliżenie podstawowych informacji dotyczących inteligencji emocjonalnej, zauważenie i stworzenie schematu systemu zależności występujących pomiędzy poziomem inteligencji emocjonalnej a depresją oraz przedstawienie dalszych zaleceń.
Wyniki i dyskusja. Efektem tej pracy jest wniosek, iż wszystkie komponenty inteligencji emocjonalnej mogą stanowić ochronę przed depresją. Osoby z wysokimi umiejętnościami regulowania swoich emocji, posiadają duże wsparcie społeczne, a to zapobiega depresji. Sprawne zarządzanie emocjami swoimi jak i innych osób powoduje, że jednostka potrafi wytworzyć wiele głębokich relacji międzyludzkich, co zapewnia większe wsparcie emocjonalne i namacalną pomoc podczas wyzwań dnia codziennego. Stresujące wydarzenia życiowe są jednym z najsilniejszych predyktorów depresji, a właśnie wysoki poziom inteligencji emocjonalnej pozwala sprawniej sobie z nimi radzić.
Konkluzje. Niniejszy tekst ma stanowić impuls do dalszych badań na tym polu. Ponadto, rekomenduje się badaczom stworzenie bardziej efektywnych i uproszczonych testów badających poziom inteligencji emocjonalnej, co ułatwi ich szerokie rozpowszechnienie i stosowanie w rutynowej praktyce psychiatrycznej. Potwierdzenie hipotezy postawionej w tytule może stać się kluczem do walki z depresją.
 

Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna, depresja, emocje, uczucia

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31