Current Problems of Psychiatry

Wendigo psychosis

Wendigo psychosis

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(3): 213-216

DOI: 10.2478/cpp-2019-0014

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Michalina Kolan1, Kamil Leis, Aleksandra Baska1,
Jakub Kazik1, Przemysław Gałązka

1 Faculty of Medicine, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
2 Department of General and Oncological Surgery for Children and Adolescents, Antoni Jurasz University Hospital No. 1 in Bydgoszcz, Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. Wendigo psychosis is considered an endemic psychiatric disorder associated with culture. It manifests through compulsive, strong attacks of cannibalistic behaviors. It mainly concerns Algonquian. Cree tribes and people living in the Northern Ojibwa area.
Material and methods. In our article, we have collected available publications on Wendigo's psychosis. This area included Internet databases: PubMed and Google Scholar, from the first reports on the disease to the latest information. Due to culturebound syndromes and the rarity of occurrence in the present time at work, we focused not only on symptoms, treatment or diagnosis, but also on historical and ethnographic features.
Discussion. The first remarks on this disorder derive from the Powhatan dictionary which was used by the Algonquian tribe. In the 1960s there were 70 cases of the disease, but the available epidemiologic data is poor. There are many legends about the mythical creature Wendigo and its likeness is repeatedly used in popular culture. Most of the symptoms exhibited by those suffering from this dysfunction is related to famine and chronic loneliness, e.g. apathy, neurosis.
Summary. The treatment of the psychosis in the past was based on folk beliefs, as well as homicide. Modern medicine offers a wide spectrum of antipsychotic drugs whose use is focused on the elimination of side effects. Pharmacotherapy consists in administering to the sick drugs from the group of benzodiazepines or antipsychotic agents of both the first and the second generation.
 

Keywords: Wendigo psychosis, cannibalism, culture-bound syndromes.


Streszczenie

Wstęp. Psychoza Wendigo uznana jest za zaburzenie stanu psychicznego uwarunkowane kulturowo, występujące endemicznie. Powiązane jest z kompulsywnymi, silnymi atakami zachowań kanibalistycznych. Obserwowane jest głównie u Algonikan: plemion Cree oraz ludzi, zamieszkujących tereny Północnej Ojibwy.
Materiał i metoda. W naszym artykule zebraliśmy dostępne publikacje dotyczące psychozy Wendigo. Obszar ten obejmowały bazy internetowe: PubMed oraz Google Scholar, począwszy od pierwszych doniesień na temat schorzenia, aż do najnowszych informacji. Z racji uwarunkowania kulturowego oraz rzadkości występowania w czasach obecnych w pracy skupiliśmy się oprócz objawów, leczenia czy diagnostyki także na rysie historycznym oraz etnograficznym.
Dyskusja. Pierwsze doniesienia na temat tej choroby pochodzą ze słownika Powhatan, którego używało plemię Algonkian. W latach 60 XX wieku odnotowano 70 przypadków zachorowań, jednakże dostępne dane epidemiologiczne są dosyć ubogie. Na temat mitycznego stworzenia Wendigo powstało wiele legend, a jego wizerunek wykorzystywany jest niejednokrotnie w kulturze popularnej. Większość objawów które przejawiają osoby cierpiące na to schorzenie związane jest z doskwierającym głodem i przewlekłą samotnością np. apatia czy nerwica.
Wnioski. W przeszłości leczenie psychoz opierało się na ludowych przekonaniach, tudzież na morderstwie chorych. Dzisiaj medycyna oferuje szerokie spektrum leków przeciwpsychotycznych, przy stosowaniu których istotne jest niwelowanie działań niepożądanych. Farmakoterapia polega na podawaniu chorym leków z grupy benzodiazepin bądź środków przeciwpsychotycznych zarówno pierwszej jak i drugiej generacji.

 

Słowa kluczowe: psychoza Wendigo, kanibalizm, zespoły uwarunkowane kulturowo.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31