Current Problems of Psychiatry

The role of acetyl-L-carnitine (LAC) in the treatment of mental disorders

Znaczenie acetylo-L-karnityny (ALC) w leczeniu zaburzeń psychicznych

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 259-268
DOI:10.2478/cpp-2019-0017

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Ewa Stelmach1 , Marcin Romanowski2, Marcin Olajossy 

1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
2 NZOZ Family Chełm, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Currently, there are no fully reliable biomarkers to identify individuals suffering from depression, and conventional antidepressant treatment has its limitations. The potential influence of acetyl-L-carnitine (LAC) on the treatment  of mental disorders, including depressive disorders, was noted already in the 1980s.
Goal and method: The literature on the role of LAC in the treatment of mental disorders, in particular depressive disorders, was reviewed using the Google Scholar and Pub Med databases. Two lines of research were considered:
1. the role of LAC in the therapy of various mental disorders and
2. the role of LAC in the treatment of depression and dysthymia.
Conclusions: Because LAC is safe to use and has a very good tolerance profile, authors have explored its role in the treatment of many neurological and psychiatric diseases. There are studies showing that LAC supplementation has a positive effect on ADHD treatment outcomes in boys diagnosed with fragile X syndrome and plays a role in the treatment of dementia. Research has also been conducted on the impact of LAC on the treatment of depressive and dysthymic disorders. Positive outcomes of such therapy have been reported. An important correlation has been observed between LAC concentrations and the severity and onset of depressive symptoms. For instance, reduced levels of LAC have been found in people with treatment-refractory depression. It has also been proposed that LAC could decrease vulnerability to depression.

 

Keywords: acetyl-L-carnitine, depression, mental disorders.


Streszczenie

Wstęp: Aktualnie brak jest pewnych biomarkerów do identyfikacji osób chorujących na depresję, a konwencjonalne leczenie przeciwdepresyjne ma swoje ograniczenia. Już w latach 80-tych XX wieku zwrócono uwagę na potencjalny wpływ acetylo-Lkarnityny (ALC) na przebieg leczenia zaburzeń psychicznych, w tym leczenia zaburzeń depresyjnych.
Cel i metoda. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej znaczenia ALC w przebiegu leczenia zaburzeń psychicznych, a w szczególności zaburzeń depresyjnych, używając baz danych Google Scholar i Pub Med oraz dzieląc ją na dwa podrozdziały:
1. Znaczenie ALC w terapii różnych zaburzeń psychicznych
2. Znaczenie ALC w terapii depresji i dystymii
Podsumowanie: Ze względu na bezpieczeństwo stosowania oraz bardzo korzystny profil tolerancji prowadzono badania nad wpływem ALC na przebieg leczenia wielu chorób neurologicznych oraz psychicznych. Istnieją badania, w których wykazano pozytywny wpływ ALC na przebieg leczenia ADHD u chłopców z rozpoznaniem zespołu łamliwego chromosomu X oraz na przebieg leczenia otępienia. Prowadzono również badania dotyczące wpływu ALC na przebieg leczenia zaburzeń depresyjnych oraz dystymicznych, obserwując pozytywne efekty takiej terapii. Zauważono ważną korelację między stężeniem ALC a nasileniem objawów depresyjnych oraz początkiem zaburzeń, a także obniżony poziom ALC u osób z lekooporną depresją. Zwrócono również uwagę na możliwość zmniejszenia podatności na zachorowanie na depresję pod wpływem ALC.

 

Słowa kluczowe: acetylo-L-karnityna, depresja, zaburzenia psychiczne.

 

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31