Current Problems of Psychiatry

Polycystic ovary syndrome and mental disorders – discussion on the recommendations of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

Zespół policystycznych jajników a zaburzenia psychiczne – omówienie rekomendacji European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 269-272
DOI:10.2478/cpp-2019-0018

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Magdalena Derewianka-Polak1 , Grzegorz Polak2 ,
Joanna Tkaczuk-Włach3 , Aneta Gerhant1

1 II Department of Psychiatry and Psychiatic Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
2 I Chair and Department of Oncological Gynaecology and Gynaecology, Medical University of Lublin, Poland
3 Chair and Department of Gynaecology and Gynaecological Endocrinology, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrinopathy in women at the reproductive age. In 2018, the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) developed and published new accurate recommendations for the diagnosis and management of women with PCOS. In this work, a separate chapter is devoted to the quality of life and mental disorders in patients with polycystic ovary syndrome.
Material and Methods: This article provides an overview of the literature regarding mental disorders associated with PCOS with the focus on the ESHRE recommendations.
Conclusion: The medical staff and patients should be aware of the negative impact of polycystic ovary syndrome on the quality of life, coexistence of depression, anxiety, psychosexual and eating disorders.

 

Keywords: polycystic ovary syndrome, psychiatric disorders, recommendations.


Streszczenie

Wstęp: Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest najczęstszą endokrynopatią występującą u kobiet w wieku rozrodczym. W 2018 roku Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) opracowało wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia kobiet z PCOS. W rekomendacjach tych osobny rozdział poświęcono zaburzeniom psychicznym towarzyszącym zespołowi policystycznych jajników.
Materiał i Metodyka: W pracy zawarto przegląd literatury dotyczącej zaburzeń psychicznych u kobiet z PCOS, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji ESHRE.
Wnioski: Zarówno personel medyczny, jak i pacjentki, powinni być świadomi negatywnego wpływu zespołu policystycznych jajników na jakość życia oraz na współistnienie depresji, lęku, zaburzeń psychoseksualnych i odżywiania.

 

Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników, zaburzenia psychiczne, rekomendacje.

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30