Current Problems of Psychiatry

Obesity and body image

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2019; 20(4): 301-308
DOI:10.2478/cpp-2019-0022

© 2019 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)


Anna Urbańska , Kinga Żurawska vel Dziurawiec

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: The opinion prevailing in western culture is that overweight people should be ashamed of their weight and looks. The idea is supported by the way the society perceives overweight people. Evidence that obesity is associated with chronic illness and a short life span is the main justification. However, the distorted body image does not seem to facilitate weight control.

Source and method: The purpose of the thesis is to present obese people body image. To present the data, the following electronic databases have been searched: PubMed, Elsevier, Cochrane Library. The bibliographic analysis of the selected studies has also been performed. The systematic literature search has been performed with the use of the following key words: “obesity” OR “overweight” AND “body image” OR “body dissatisfaction” OR “body acceptance” OR “body image”.

Discussion: We present a discussion of the results obtained.

Conclusions: The research indicates that negative body image can actually contribute to obesity-related health problems. Overweight and obese people, who accept their body weight, experience less physically and mentally “bad” days than people who are dissatisfied with their weight. Body dissatisfaction was identified as a psychological corellator of obesity related with eating disorders, low self-esteem and depression. However, not all obese people are equally affected by these correlates. "Normative dissatisfaction" also occurs in people with normal body weight. In this context, the complex correlation between body image and individual body weight seems to be a valuable research direction.

 

Keywords: body image, obesity.


Streszczenie

Wstęp: W kulturze zachodniej dominuje opinia, że osoby z nadwagą powinny być zawstydzone swoją masą ciała i wyglądem. Głębokie piętno społeczne wobec osób otyłych karmi ten pogląd. Dowody na to, że otyłość jest związana z przewlekłą chorobą i skróconym okresem życia, stanowią główne uzasadnienie. Jednak wypaczony obraz ciała nie wydaje się ułatwiać kontroli masy ciała.

Materiał i metoda: Celem pracy jest ukazanie obrazu ciała osób z otyłością. W celu prezentacji danych przeszukano elektroniczne bazy danych: PubMed, Elsevier, Cochrane Library. Dokonano również analizy bibliograficznych wybranych artykułów. Systematyczne przeszukiwanie literatury przeprowadzono przy użyciu następującej strategii: „otyłość” LUB „nadwaga” ORAZ „obraz ciała” LUB „niezadowolenie z ciała” LUB „zadowolenie z ciała” LUB „obraz ciała”.

Dyskusja: Przedstawiamy dyskusję uzyskanych wyników.

Wnioski: Badania wskazują raczej, że negatywny obraz ciała może w rzeczywistości przyczyniać się do problemów zdrowotnych związanych z otyłością. Osoby z nadwagą i otyłe, które są zadowolone ze swojej masy ciała, doświadczają mniej „niezdrowych” fizycznie i psychicznie dni niż osoby niezadowolone z masy ciała. Niezadowolenie z ciała zidentyfikowano jako psychologiczny korelator otyłości związany z zaburzeniami odżywiania, słabą samooceną i depresją. Jednak nie wszystkie osoby z otyłością są w równym stopniu podatne na te korelaty, a „normatywne niezadowolenie” występuje także u osób o normalnej masie ciała. W tym świetle złożona relacja obrazu ciała i indywidualnej masy ciała wydaje się wartościowym kierunkiem badań.

 

Słowa kluczowe: obraz ciała, otyłość.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31