Current Problems of Psychiatry

Number 1

Contents/Spis treści

1.  Workaholism – psychological and social determinants of work addiction - 7
Pracoholizm - psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnienia od pracy
Ewelina Soroka, Aleksandra Iwanicka, Marcin Olajossy


2. The role of social media in the process of shaping the "body cult" among young women - 15
Rola mediów społecznościowych w procesie kształtowania się „kultu ciała” wśród młodych kobiet
Aleksandra Iwanicka, Ewelina Soroka


3. The role of gender as a moderator in the relationship between disease perception and coping with stress strategies among psychiatric patients - 22
Rola płci jako moderatora relacji pomiędzy obrazem choroby a strategiami radzenia sobie ze stresem pośród pacjentów leczonych psychiatrycznie
Marta Kłak, Wioletta Karina Ozga


4. Difficulties associated with the diagnosis of bipolar affective disorder in a 16-year-old boy treated in the past for ADHD and ODD – case study - 29
Trudności związane z rozpoznaniem zaburzenia afektywnego dwubiegunowego u 16-letniego chłopca leczonego w przeszłości z powodu ADHD i ODD – opis przypadku
Izabela Chojnowska-Ćwiąkała, Justyna Świerczyńska, Małgorzata Weryszko, Monika Szpringer


5. Is there any association between manganese level and schizophrenia? - a descriptive review - 39
Czy istnieje związek między poziomem manganu a schizofrenią? - artykuł przeglądowy
Dariusz Juchnowicz, Kaja Hanna Karakuła, Elżbieta Sitarz, Alicja Forma, Olga Padała, Aleksander Janusz Ryczkowski

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31