Current Problems of Psychiatry

Number 1

Spis treści/Content

7.  Workaholism – psychological and social determinants of work addiction
Pracoholizm - psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnienia od pracy
Ewelina Soroka, Aleksandra Iwanicka, Marcin Olajossy


15. The role of social media in the process of shaping the "body cult" among young women
Rola mediów społecznościowych w procesie kształtowania się „kultu ciała” wśród młodych kobiet
Aleksandra Iwanicka, Ewelina Soroka


22. The role of gender as a moderator in the relationship between disease perception and coping with stress strategies among psychiatric patients
Rola płci jako moderatora relacji pomiędzy obrazem choroby a strategiami radzenia sobie ze stresem pośród pacjentów leczonych psychiatrycznie
Marta Kłak, Wioletta Karina Ozga


29. Difficulties associated with the diagnosis of bipolar affective disorder in a 16-year-old boy treated in the past for ADHD and ODD – case study
Trudności związane z rozpoznaniem zaburzenia afektywnego dwubiegunowego u 16-letniego chłopca leczonego w przeszłości z powodu ADHD i ODD – opis przypadku
Izabela Chojnowska-Ćwiąkała, Justyna Świerczyńska, Małgorzata Weryszko, Monika Szpringer


39. Is there any association between manganese level and schizophrenia? - a descriptive review
Czy istnieje związek między poziomem manganu a schizofrenią? - artykuł przeglądowy
Dariusz Juchnowicz, Kaja Hanna Karakuła, Elżbieta Sitarz, Alicja Forma, Olga Padała, Aleksander Janusz Ryczkowski

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30