Current Problems of Psychiatry

Workaholism – psychological and social determinants of work addiction

Pracoholizm - psychologiczne i społeczne uwarunkowania uzależnienia od pracy

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(1):7-14

DOI: 10.2478/cpp-2020-0001

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Ewelina Soroka , Aleksandra Iwanicka , Marcin Olajossy 

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. Workaholism as a psychological and social phenomenon is the object of only a few empirical studies. Despite the fact that the phenomenon of addiction to work was not specified in the ICD-10 or DSM-5 Classifications, the authors of this paper have decided that it is worth considering its preconditions.
Materials and method. Based on the review of the available literature, the topic of work addiction was discussed and the main determinants of workaholism and the so-called workaholic personality were presented.
Results. The paper presents the author’s theoretical proposition of workaholism notion which postulates the existence of a form of addiction to work, which has its source in personality and motivation.
Conclusions. Undoubtedly, workaholism is addictive, but only obsessive-compulsive components may not be sufficient to determine its nature. Workaholism adopts a three-dimensional structure including behavioral, cognitive and affective aspects. Further research on this issue is needed.

 

Keywords: workaholism, work addiction, workaholic personality, motivation


Streszczenie

Wstęp. Pracoholizm jako zjawisko psychologiczne i społeczne jest obiektem niewielu badań empirycznych. Pomimo, iż nie zostało ono wyszczególnione ani w klasyfikacji ICD-10, ani DSM-5, autorzy pracy uznali, że warto przyjrzeć się jego uwarunkowaniom.
Materiał i metoda. Na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa przybliżono tematykę uzależnienia od pracy i opisano główne determinanty kształtujące pracoholizm i tzw. osobowość pracoholiczną.
Wyniki. W pracy przedstawiono autorską propozycję teoretyczną pracoholizmu, która postuluje istnienie formy uzależnienia od pracy, mającej swoje źródło w osobowości i motywacji.
Konkluzje. Niewątpliwie pracoholizm ma charakter uzależnienia, lecz same komponenty obsesyjno-kompulsyjne mogą okazać się niewystarczające do określenia jego natury. Zjawisko to przyjmuje strukturę trójwymiarową obejmującą aspekty behawioralne, poznawcze i afektywne. Niezbędne są dalsze badania nad zagadnieniem.

 

Słowa kluczowe: pracoholizm, uzależnienie od pracy, osobowość pracoholiczna, motywacja

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31