Current Problems of Psychiatry

The role of social media in the process of shaping the "body cult" among young women

Rola mediów społecznościowych w procesie kształtowania się „kultu ciała” wśród młodych kobiet

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(1):15-21

DOI: 10.2478/cpp-2020-0002

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Aleksandra Iwanicka , Ewelina Soroka

II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. The purpose of this article is to analyse the phenomenon of "body cult" as well as psychological and social factors conditioning its occurrence among young women. Particular attention was paid to the role of social media and an attempt was made to indicate possible preventive measures to promote health-popularising behaviour towards the body among high school students.

Materials and methods. On the basis of the review of the available literature, developmental conditions of the adolescence period and research results on the subject were presented.

Results. The paper presents the role of social media in the context of shaping behaviours related to "body cult".

Conclusions. The content presented on blogs and social networks put pressure on young women to cultivate the physical characteristics of a person. In this perspective, excessive focus on striving for the perfect figure can lead to the development of anti-health behaviour. Further research is definitely needed.

 

Keywords: "body cult", social media, eating disorders


Streszczenie

Wstęp. Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska „kultu ciała” oraz czynników psychologicznych i społecznych warunkujących jego występowanie wśród młodych kobiet. Szczególną uwagę zwrócono na rolę mediów społecznościowych oraz podjęto próbę wskazania możliwych do zastosowania oddziaływań profilaktycznych promujących zachowania prozdrowotne wobec ciała wśród uczennic szkół średnich.

Materiał i metoda. Na postawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa przedstawiono uwarunkowania rozwojowe okresu adolescencji oraz wyniki badań dotyczące podjętego tematu.

Wyniki. W pracy przedstawiono rolę mediów społecznościowych w kontekście kształtowania się zachowań związanych z „kultem ciała”

Konkluzje. Treści prezentowane dla blogach i portalach społecznościowych wywierają presję na młodych kobietach, aby kultywować cechy fizyczne osoby. W tej perspektywie nadmierne skupianie się na dążeniu do idealnej sylwetki może prowadzić do rozwoju zachowań o charakterze antyzdrowotnym. Niezbędne są dalsze badania nad zagadnieniem

 

Słowa kluczowe: „kult ciała”, portale społecznościowe, zaburzenia odżywiania

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31