Current Problems of Psychiatry

Is there any association between manganese level and schizophrenia? - a descriptive review

Czy istnieje związek między poziomem manganu a schizofrenią? - artykuł przeglądowy

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(1):39-44

DOI: 10.2478/cpp-2020-0005

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Dariusz Juchnowicz1 , Kaja Hanna Karakuła2, Elżbieta Sitarz3 ,
Alicja Forma4 , Olga Padała3 , Aleksander Janusz Ryczkowski5

 

1 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin, Poland

2 Student Scientific Club at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
3 I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
4 Student Scientific Club at the Department of Forensic Medicine, Medical University of Lublin, Poland
5 St. John of God Independent Public Provincial Hospital in Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. Manganese has a role in the membrane transport systems, synthesis of protein, vitamin C, and vitamins B, catalysis of hematopoiesis, regulation of the endocrine, immune system, blood sugar, reproduction, digestion, and blood coagulation. Furthermore, the level of manganese concentrations in human body appears to affect the occurrence of schizophrenia. The aim of this study was to search for relationships between the manganese level and the onset of schizophrenia.

Material and methods. A descriptive review was performed based on a literature search on Medline and Google scholar from 2003 to 2020, using keywords: schizophrenia, manganese, Mn. The included studies were meta-analyses, case-control studies, and cohort studies that examined differences in manganese concentrations in patients with schizophrenia and healthy controls.

Result. Eight studies were selected for the review, with one reporting elevated levels of manganese, two showing no significant differences, and the rest including two meta-analyses stating lower manganese concentrations in patients with schizophrenia in comparison with controls.

Conclusion. In most of the researched studies, manganese concentrations in patients with schizophrenia were lower than in control groups, but not all of them reached the same conclusions. The relationship between manganese levels and schizophrenia must be further investigated.

 

Keywords: schizophrenia, manganese, Mn


Streszczenie

Wstęp: Mangan odgrywa ważną rolę w transporcie przez błony komórkowe, syntezie białka, witaminy C i witamin B, katalizie hematopoezy, regulacji układu hormonalnego, układu odpornościowego, poziomu cukru we krwi, układzie rozrodczym, trawieniu i krzepnięciu krwi. Ponadto wydaje się, że poziom manganu ma związek z występowaniem schizofrenii. Celem tego artykułu było poszukiwanie związków pomiędzy poziomem Mn a występowaniem schizofrenii.

Materiał i metoda: Przegląd literatury przeprowadzono na podstawie przeszukiwania artykułów w Medline i Google Scholar od 2003 do 2020 r., używając słów kluczy: schizofrenia; mangan; Mn. Uwzględniono badania, które obejmowały metaanalizy, badania kontrolowane i badania kohortowe, w których badano różnice stężeń manganu u pacjentów ze schizofrenią i zdrowych osób.

Wyniki: Do przeglądu wybrano osiem badań, z których jedno wykazało podwyższony poziom manganu, dwa nie wykazały istotnych zmian, a pozostałe wraz z dwoma metaanalizami stwierdziły obniżone stężenie manganu u pacjentów ze schizofrenią niż w grupie kontrolnej.

Wnioski: W większości analizowanych badań stężenia manganu u pacjentów ze schizofrenią były niższe niż w grupach kontrolnych, ale nie wszystkie z nich doszły do takich samych wniosków. Związek między poziomem manganu a schizofrenią musi być dalej badany.

 

Słowa kluczowe: schizofrenia, mangan, Mn

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31