Current Problems of Psychiatry

Psychiatric, psychological and ethical determinants of the phenomenon of self-stigmatization of mental illness – literature review

Psychiatryczne, psychologiczne i etyczne uwarunkowania zjawiska autostygmatyzacji chorobą psychiczną – przegląd piśmiennictwa

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(2): 59-69

DOI: 10.2478/cpp-2020-0006

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Ewelina Soroka1 , Marian Zdzisław Stepulak2

1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

2 Mazovian Public College in Płock

Full Text

Abstract

Introduction. In psychiatry and psychology stigmatization consists in labelling a person suffering from a disorder with the stigma of mental illness, associated with numerous negative stereotypes that are established in both individual and social mentality.
Objective. The aim of the present article is to present the phenomenon of self-stigma from the perspective of psychiatric patients, including patients suffering from schizophrenia, to scientific consideration.
The state of knowledge: The available data on this subject suggests that schizophrenia is particularly stigmatized, and the degree of stigmatization of patients with this diagnosis is worsening. Self-stigma plays a significant role in various areas of patients' lives, sometimes discouraging them to continue therapy. Psychiatric patients have to face not only the symptoms of their disorders, but also stigmatization. In the event patient's self-stigmatization of mental illness occurs, a responsible psychiatrist and psychologist conducting the therapy has the moral obligation to supervise the process of psychiatric and psychological assistance in the context of the aforelisted issues.
Conclusions. The problem of self-stigmatization of a psychiatric patients is a topical issue that is well worth further exploration in order to better understand and help patients more effectively.

 

Keywords: stigmatization, self-stigma, mental illness, schizophrenia


Streszczenie

Wprowadzenie. Stygmatyzacja opisywana przez psychiatrię i psychologię polega na naznaczeniu człowieka chorego piętnem choroby psychicznej, z którą związane są liczne negatywne stereotypy utrwalane w mentalności indywidualnej i społecznej.
Cel. Celem artykułu jest poddanie naukowej refleksji zjawiska self-stygmy z perspektywy pacjentów psychiatrycznych, a w tym pacjentów cierpiących na schizofrenię.
Stan wiedzy. Jak pokazują dostępne dane w sposób szczególny piętnuje schizofrenia, a stopień stygmatyzacji pacjentów z tym rozpoznaniem pogarsza się. Autostygmatyzacja odgrywa istotną rolę w wielu dziedzinach życia człowieka chorego i niekiedy zniechęca do kontynuowania terapii. Pacjenci psychiatryczni muszą zmagać się nie tylko z symptomami choroby ale także ze stygmatyzacją. W przypadku wystąpienia zjawiska autostygmatyzacji pacjenta chorobą psychiczną odpowiedzialny psychiatra i psycholog prowadzący terapię mają moralny obowiązek czuwać nad procesem pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w kontekście powyższej kwestii.
Konkluzje. Problem autostygmatyzacji pacjentów psychiatrycznych jest kwestią stale aktualną i wartą ciągłego pogłębiania celem lepszego zrozumienia i skuteczniejszej pomocy chorym.

 

Słowa kluczowe: stygmatyzacja, autostygmatyzacja, choroba psychiczna, schizofrenia

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31