Current Problems of Psychiatry

How to understand and help a person with borderline personality. Case report and literature review on the therapeutic possibilities

Zrozumieć i pomóc osobie z osobowością chwiejną emocjonalnie. Opis przypadku i przegląd literatury dotyczącej możliwości terapeutycznych

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2020;21(2): 70-83

DOI: 10.2478/cpp-2020-0007

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Elżbieta Sitarz1 , Iga Dudek2 , Kaja Karakuła3 ,
Alicja Forma2 , Dariusz Juchnowicz4

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 Student Research Group Department of Forensic Medicine, Medical University of Lublin, Poland
3 Psychiatry Student Research Group I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
4 Department of Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. The study aims to present 1) a case report of an 18-year-old female patient with borderline personality disorder (BPD) 2) the diagnostic and treatment difficulties in BPD patients.
Materials and methods. The review of the literature from the years 1953-2020 searched from PubMed, Google Scholar, and Web of Science databases.
Discussion. Patient, 18-years old, hospitalized five times for psychiatric care, presenting self-injurious behaviours, hurting herself within forearms. A patient attempted suicide eight times. She is living with her divorced parents. The patient’s father has a new partner with whom he has children. The patient used marijuana and she was experiencing psychotic symptoms under its influence. She smokes 10 cigarettes per day and drinks alcohol once a week since she was 16 years old. Psychiatric problems appeared when the patient started learning in high school.
Conclusions.
1. Borderline personality disorder (BPD) is a serious psychiatric condition of a difficult diagnosis that should be differentiated with many other psychiatric disorders such as an atypical or subclinical course of psychosis, affective disorders, or dissocial personality.
2. A therapeutic process of a person with BPD is based on psychotherapy and personalized treatment strategies, whereas, pharmacological treatment plays only a supporting role during BPD treatment.


Keywords: borderline, personality disorder, diagnosis


Streszczenie

Wstęp. Celem pracy jest 1) przedstawienie opisu przypadku 18-letniej pacjentki z rozpoznaniem zaburzenia osobowości typu borderline 2) przedstawienie trudności w diagnostyce i leczeniu chorych z tym zaburzeniem.
Materiał i metoda. Przegląd piśmiennictwa z lat 1953-2020 korzystając z bazy danych PubMed, Google Scholar oraz Web of Science.
Dyskusja. Pacjentka, lat 18, pięciokrotnie hospitalizowana psychiatrycznie, wielokrotnie dokonująca samookaleczeń w obrębie obu przedramion. Podjęła osiem prób samobójczych. Mieszka z rodzicami, którzy są po rozwodzie. Ojciec pacjentki ma nową partnerkę, z którą ma dzieci. Pacjentka podaje kilkukrotne stosowanie marihuany, pod wpływem której doświadczała objawów psychotycznych. Pali około 10 papierosów dziennie oraz spożywa alkohol średnio raz w tygodniu począwszy od 16 roku życia. W szkole podstawowej i gimnazjum była wzorową uczennicą i osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Problemy natury psychicznej pacjentka zaczęła przejawiać wraz z pójściem do liceum.

Wnioski.
1. Borderline personality disorder (BPD) to zaburzenie psychiczne o trudnej diagnostyce, którą należy różnicować
z wieloma zaburzeniami psychicznymi - nietypowym lub subklinicznym przebiegiem psychozy, zaburzeniami afektywnymi oraz osobowością dyssocjalną.
2. Proces terapeutyczny osoby z zaburzeniem osobowości typu borderline opiera się głównie na psychoterapii i personalizacji leczenia, przy czym leczenie farmakologiczne odgrywa wyłącznie rolę wspierającą.


Słowa kluczowe: borderline, zaburzenia osobowości, diagnostyka

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31