Current Problems of Psychiatry

Deep brain stimulation (DBS) in resistant mental disorders

Głęboka stymulacja mózgu (DBS) w lekoopornych zaburzeniach psychicznych

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(2): 84-94

DOI: 10.2478/cpp-2020-0008

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Małgorzata Romaniuk1 , Konrad Suswał1, Aleksandra Skałecka1,
Maria Gromek1, Martyna Kozłowska1, Paweł Krukow2

1 Psychiatry Student Research Group I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
2 Department of Clinical Neuropsychiatry, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. Deep Brain Stimulation can directly alter brain activity in a controlled manner and the effect is reversible. The mechanism is that the electrode acts locally on neural activity, which is transferred to monosynchronous and multisynaptic network connections.
Methods. We present studies conducted on a group of patients that show an improvement in mental state after Deep Brain Stimulation.
Material. The diseases we included in our work are: Obsessive-Compulsive Disorder, Eating Disorder, Depression and Bipolar Affective Disorder.
Discussion. The use of deep brain stimulation can inhibit development of acute state of patients and improve both psychiatric features and the time of remission. The results indicate the greatest effectiveness of Deep Brain Stimulation in Obsessive-Compulsive Disorders.

Conclusions. Brain stimulation may be a promising therapeutic target in mental illness. In a properly selected location, it can contribute to a significant clinical improvement however further research in this direction is necessary.


Keywords: deep brain stimulation, drug-resistant, neuromodulation


Streszczenie

Wstęp. Głęboka stymulacja mózgu może bezpośrednio zmieniać aktywność mózgu w sposób kontrolowany, a efekt jest odwracalny. Mechanizm polega na miejscowym działaniu elektrody na aktywność neuronalną, która jest przekazywana do monosynchronicznych i wielosynaptycznych połączeń sieciowych.
Metoda. Przedstawiamy badania przeprowadzone na grupie pacjentów, które wskazują na poprawę stanu psychicznego po zastosowaniu głębokiej stymulacji mózgu.

Materiał. Jednostki chorobowe, które wzięliśmy pod uwagę w naszej pracy to: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, depresja i Choroba Afektywna Dwubiegunowa.

Dyskusja. Zastosowanie głębokiej stymulacji mózgu może hamować rozwinięcie się ostrego stanu pacjentów i poprawiać zarówno cechy psychiatryczne, jak i wpływać na czas remisji. Wyniki wskazują na największą skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w Zaburzeniach Obsesyjno-Kompulsyjnych.

Wnioski. Stymulacja mózgu może być obiecującym celem terapeutycznym w chorobach psychicznych. We właściwie dobranej lokalizacji może przyczynić się do znacznej poprawy klinicznej, jednak niezbędne są dalsze badania w tym kierunku.

 

Słowa kluczowe: głęboka stymulacja mózgu, lekooporność, neuromodulacja

 

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31