Current Problems of Psychiatry

Number 3

Contents/Spis treści

1. Mood disorder induced by prednisolone - an easily overlooked complication - 137
Zaburzenia afektywne wywołane przez prednizolon - problem medyczny łatwy do przeoczenia

Nicholas Pang, Ruziana Masiran


2. Temperamental risk factors in young adults with ADHD symptoms - 140

Temperamentalne czynniki ryzyka u młodych dorosłych z objawami ADHD

Natalia Kajka, Agnieszka Kulik, Maja Wachnicka


3. The effectiveness of long-term aripiprazole injectionsto a patient with paranoid schizophrenia: a case report - 154

Kilkuletnie, skuteczne leczenie schizofrenii paranoidalnejaripiprazolem podawanym domięśniowo - opis przypadku

Anna Maria Szota, Aleksander Araszkiewicz


4. Dementia with Lewy bodies and Parkinson’s disease dementia-two independent disordersor one clinical entity within a clinical spectrum of synucleinopathies? - 161

Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w przebiegu choroby Parkinsona-dwie niezależne chorobyczy też jedna jednostka chorobowa w ramach spektrum klinicznego alfa-synukleinopatii?

Ewa Papuć


5. Mentoring as an individual form of preparing orphans for independent living in Ukraine - 167

Mentoring jako indywidualna forma przygotowania sierot do samodzielnego życia na Ukrainie

Iuliia Udovenko, Tetiana Melnychuk, Julia Gorbaniuk

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31