Current Problems of Psychiatry

Number 3

Spis treści/Contents

137. Mood disorder induced by prednisolone - an easily overlooked complication
Zaburzenia afektywne wywołane przez prednizolon - problem medyczny łatwy do przeoczenia

Nicholas Pang, Ruziana Masiran


140. Temperamental risk factors in young adults with ADHD symptoms

Temperamentalne czynniki ryzyka u młodych dorosłych z objawami ADHD

Natalia Kajka, Agnieszka Kulik, Maja Wachnicka


154. The effectiveness of long-term aripiprazole injectionsto a patient with paranoid schizophrenia: a case report

Kilkuletnie, skuteczne leczenie schizofrenii paranoidalnejaripiprazolem podawanym domięśniowo - opis przypadku

Anna Maria Szota, Aleksander Araszkiewicz


161. Dementia with Lewy bodies and Parkinson’s disease dementia-two independent disordersor one clinical entity within a clinical spectrum of synucleinopathies?

Otępienie z ciałami Lewy’ego i otępienie w przebiegu choroby Parkinsona-dwie niezależne chorobyczy też jedna jednostka chorobowa w ramach spektrum klinicznego alfa-synukleinopatii?

Ewa Papuć


167. Mentoring as an individual form of preparing orphans for independent living in Ukraine

Mentoring jako indywidualna forma przygotowania sierot do samodzielnego życia na Ukrainie

Iuliia Udovenko, Tetiana Melnychuk, Julia Gorbaniuk

Calendar

Wrzesień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30