Current Problems of Psychiatry

The effectiveness of long-term aripiprazole injectionsto a patient with paranoid schizophrenia: a case report

Kilkuletnie, skuteczne leczenie schizofrenii paranoidalnejaripiprazolem podawanym domięśniowo - opis przypadku

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2020;21(3): 154-160

DOI: 10.2478/cpp-2020-0014

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Anna Maria Szota , Aleksander Araszkiewicz

Department of Psychiatry, Collegium Medicum in Bydgoszcz; Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland

Full Text

Abstract

Paranoid schizophrenia is a chronic, psychotic disorder which can be treated with long-acting injectable (LAI) antipsychotic drugs. There are risperidone (Risperdal Consta®), olanzapine (Zypadhera®), paliperidone (Xepilon®) and aripiprazole (Abilify Maintena®) currently available.

The aim of this study was to present a case history of the patient to whom monthly injections of aripiprazole effectively prevented both relapses of psychotic symptoms and hospitalizations.

Case report: A 55-year-old male patient with a 13-year history of paranoid schizophrenia has been effectively treated with aripiprazole (LAI) (400mg, every 4 weeks). During the last 8 years of treatment his mental state has been stabilized, without any acute psychotic symptoms and without any anxiety, or violent behaviours. Moreover, there have been no psychotic symptoms, or suicidal thoughts, or tendencies recordered. Therefore, no hospitalization has been required. However, despite the treatment, negative symptoms such as blunted affect, cognitive dysfunction and social withdrawal have been sustained.

Discussion: The available articles on aripiprazole (LAI) treatment indicate that it was effective in reducing the positive and negative symptoms of schizophrenia, as well as reducing the frequency and duration of hospitalization. However, the case report of a patient who has not had relapses of psychotic symptoms and suicidal thoughts and has not been hospitalized during 8 years of treatment with aripiprazole (LAI) has not yet been reported.

Conclusions: Regular, long-term injections of aripiprazole (LAI) are very effective at preventing positive symptoms of schizophrenia development and preventing both suicidal thoughts and hospitalizations. Therefore, treatment with this drug in everyday practice should be increased.

 

Keywords: long-acting injectable (LAI) aripiprazole; paranoid schizophrenia; Abilify Maintena®; psychosis


Streszczenie

Schizofrenia paranoidalna jest przewlekłym zaburzeniem psychotycznym w leczeniu której stosowane mogą być długodziałające leki przeciwpsychotyczne (LAI) podawane domięśniowo. Aktualnie dostępne atypowe leki przeciwpsychotyczne (LAI) to risperidon (Rispolept Consta®), olanzapina (Zypadhera®), paliperidon (Xeplion®), oraz aripiprazol (Abilify Maintena®).

Celem pracy jest przedstawienie przypadku pacjenta, u którego co miesięczne iniekcje aripiprazolu (LAI) skutecznie zapobiegały zarówno nawrotowi objawów psychotycznych jak i hospitalizacji.

Opis przypadku: Pacjent lat 55, chorujący na schizofrenię paranoidalną od 13 lat, skutecznie leczony aripiprazolem (LAI) w dawce 400mg/raz na 4 tygodnie. W ciągu ostatnich 8 lat leczenia tym lekiem stan psychiczny pacjenta był ustabilizowany bez ostrych objawów psychotycznych z jednostajnym nastrojem, bez objawów lękowych i zachowań agresyjnych. Pacjent nie miał nigdy myśli i tendencji samobójczych oraz nawrotu objawów pozytywnych, dzięki czemu nie był ani razu hospitalizowany. Jednakże, pomimo leczenia u pacjenta utrzymywały się objawy negatywne takie jak: zubożenie afektu, zaburzenia kognitywne i wycofanie społeczne.

Dyskusja: Dostępna literatura dotycząca leczenia aripiprazolem (LAI) wskazuje, że był on skuteczny w redukowaniu pozytywnych i negatywnych objawów schizofrenii, oraz zmniejszaniu częstości hospitalizacji i długości jej trwania. Jednakże, przypadek pacjenta, u którego w ciągu 8 lat leczenia aripiprazolem (LAI) nie stwierdzono nawrotu objawów psychotycznych, nie wystąpiły myśli samobójcze, a pacjent nie był ani razu hospitalizowany jak dotąd nie został jeszcze opisany i opublikowany.

Wnioski: Regularne iniekcje aripiprazolu (LAI) są bardzo skuteczne w wieloletnim zapobieganiu nawrotom pozytywnych objawów schizofrenii, występowaniu myśli i tendencji samobójczych oraz zapobieganiu hospitalizacji. Stąd też stosowanie tego leku w codziennej praktyce klinicznej powinno być zwiększane.

 

Słowa kluczowe: długodziałający, domięśniowy aripiprazol (LAI); schizofrenia paranoidalna; Abilify Maintena®; psychoza

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31