Current Problems of Psychiatry

Measurement of the dimensions of personality traits in patients addicted to psychoactive substances in context of relapses

ORIGINAL

Curr Probl Psychiatry 2020;21(4):203-209

DOI: 0.2478/cpp-2020-0019

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Krzysztof Chmielowiec1, Agnieszka Boroń2

1 Department of Hygiene and Epidemiology, Collegium Medicum, University of Zielona Góra, Poland

2 Department of Clinical and Molecular Biochemistry, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Recurrent use of psychoactive substances, including alcohol, affects most patients. It is an expression of the chronicity of the disease process. Understanding the causes of this phenomenon is the key to searching for effective therapeutic strategies for this disease.

The aim: Analysis of individual dimensions of personality traits in patients in the context of relapses.

Material and method: The research was carried out on a group of 301 people addicted to psychoactive substances staying in an addiction therapy center in Lubuskie and Zachodniopomorskie voivodships in Poland. The subjects were divided into two groups. The first group consisted of addicts with reported one-time therapy. The second group consisted of addicts who received at least two treatments at an addiction therapy center. The personality dimension was measured using the NEO-FFI questionnaire and the STAI questionnaire.

Results: The following percentages of neuroticism (NF NEUR) were marked in people addicted to psychoactive substances with a single stay in an inpatient treatment center: 8.55% with low intensity, 40.13% with moderate intensity and 51.32% with high intensity. On the other hand, in people addicted to psychoactive substances with multiple stays in an inpatient treatment center, the features of low-grade neuroticism were found to be 6.85%, 25.34% of moderate and 67.81% of high intensity (χ2 = 8.643, p = 0.013) .

Conclusions: A higher score on the Nervousness Scale of the Neo FFI inventory has a significant impact on the course of addiction and the occurrence of relapses.

 

Keywords: relapses of addiction, NEO-FFI questionnaire, STAI questionnaire


Streszczenie

 

Wprowadzenie: Powtarzające się używanie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, dotyka większość pacjentów. Jest wyrazem przewlekłości procesu chorobowego. Zrozumienie przyczyn tego zjawiska jest kluczem do poszukiwania skutecznych strategii terapeutycznych dla tej choroby.

Cel: Analiza poszczególnych wymiarów cech osobowości pacjentów w kontekście nawrotów.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 301 osób uzależnionych od środków psychoaktywnych przebywających w ośrodku terapii uzależnień w województwach lubuskim i zachodniopomorskim w Polsce. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa składała się z osób uzależnionych, dla których przeprowadzono jednorazową terapię. Druga grupa składała się z osób uzależnionych, które otrzymały co najmniej dwa zabiegi w ośrodku terapii uzależnień. Wymiar osobowości mierzono za pomocą kwestionariusza NEO-FFI oraz kwestionariusza STAI.
Wyniki: Wśród osób uzależnionych od środków psychoaktywnych z jednorazowym pobytem w ośrodku lecznictwa stacjonarnego zaobserwowano następujące odsetki neurotyzmu (NF NEUR): 8,55% o niskiej intensywności, 40,13% o umiarkowanej intensywności i 51,32% o dużej intensywności. Z kolei u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych z kilkoma pobytami w szpitalnym ośrodku leczniczym stwierdzono cechy neurotyzmu niskiego stopnia 6,85%, 25,34% umiarkowanego i 67,81% wysokiego (χ2 = 8,643, p. = 0,013).

Wnioski: Wyższy wynik w Skali Nerwowości inwentarza Neo FFI ma istotny wpływ na przebieg uzależnienia i występowanie nawrotów.

 

Słowa kluczowe: nawroty uzależnienia, kwestionariusz NEO-FFI, kwestionariusz STAI

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31