Current Problems of Psychiatry

Occurrence of mental disorders in nonspecific inflammatory bowel diseases: a primary or secondary problem in relation to the biological therapy used?

Występowanie zaburzeń psychicznych w nieswoistych chorobach zapalnych jelit: problem pierwotny czy wtórny do zastosowanej terapii biologicznej?

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(4):264-268

DOI: 10.2478/cpp-2020-0022

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Mateusz Olesiak1, Ewa Stelmach2

1 Gastrology Department, Voivodeship Specialist Hospital of Lublin

2 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: Nonspecific inflammatory bowel diseases include Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (CU – colitis ulcerosa), which are chronic diseases characterized by periods of exacerbation and remission. Extraintestinal complications caused by the disease and the applied treatment, mainly steroid therapy, constitute a predisposition to infections and mental disorders such as depressive disorders with apathy, slowness of movement or agitation, and even manic syndromes.

Aim and method: The aim of this study was to review the literature on the occurrence of primary and secondary mental disorders in the course of inflammatory bowel diseases. The literature in the Google Scholar database was reviewed using the following keywords: colitis ulcerosa, Crohn disease, depression, mental disorders, inflammatory bowel disease. The time descriptors 2011-2021 were also used.

Conclusions: The review of epidemiological studies shows that the most common mental disorders in nonspecific inflammatory bowel diseases are anxiety and depression disorders. The effect of steroid therapy on the development of mental disorders is equally significant. Most of the available empirical data relating to corticosteroids confirm the correlation between the drugs and depressive symptoms, and other psychiatric effects, including mania and psychosis.

Summary: As with most chronic diseases, the prevalence of anxiety and depression disorders is higher in nonspecific inflammatory bowel diseases than in the general population.

 

Keywords: colitis ulcerosa, Crohn disease, depression, mental disorders, inflammatory bowel disease


Streszczenie

 

Wstęp: Do grupy nieswoistych chorób zapalnych jelit zaliczamy chorobę Leśniowskiego-Crohna (CD-Crohn disease) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU-colitis ulcerosa), które są chorobami przewlekłymi i charakteryzują się okresami zaostrzeń i remisji. Powikłania pozajelitowe, wywołane samą chorobą, a także stosowanym leczeniem, głównie steroidoterapią stanowią predyspozycję do infekcji oraz zaburzeń natury psychicznej- zaburzeń depresyjnych z apatią, spowolnieniem lub pobudzeniem psychoruchowym,a nawet zespołów maniakalnych.

Cel i metoda: Celem pracy było dokonanie przeglądu narracyjnego literatury dotyczącej występowania pierwotnych oraz wtórnych zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób zapalnych jelit. Dokonano przeglądu literatury w bazie Google Scholar, używając słów kluczy : colitis ulcerosa, Crohn disease, depression, mental disorders, inflammatory bowel disease oraz dyskryptorów czasowych 2011-2021.

Wnioski: Z przeglądu prac epidemiologicznych wynika, że najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi w nieswoistych chorobach zapalnych jelit są zaburzena lękowe i depresja. Równie istotny jest wpływ sterydoterapii na rozwój zaburzeń psychicznych. Większość dostępnych danych empirycznych dotyczących kortykosteroidów potwierdza związek z objawami depresji lub innymi skutkami psychiatrycznymi, w tym manią i psychozą.

Podsumowanie: Podobnie jak w przypadku większości chorób przewlekłych, w nieswoistych chorobach zapalnych jelit, występuje wyższy odsetek zaburzeń lękowych i depresyjnych niż w całej populacji.

 

Słowa kluczowe: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, depresja, zaburzenia psychiczne, choroby zapalne jelit

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31