Current Problems of Psychiatry

Childhood trauma and the prevalence of alcohol dependence in adulthood

Trauma w dzieciństwie a występowanie uzależnienia od alkoholu w dorosłym życiu

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2020;21(4): 288-293

DOI: 10.2478/cpp-2020-0024

© 2020 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Karolina Kosecka1 , Ewa Stelmach2

1 Gastrology Department, Voivodeship Specialist Hospital of Lublin

2 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin

Abstract

Introduction: The experience of trauma and stress in childhood and early adulthood can lead not only to immediate physical and psychological symptoms but also to long-term effects observed in later life.

Aim and method: The objective of the following study was to search for the correlation between the occurrence of childhood trauma and its long-term outcome, that is alcohol dependence, and to review studies concerning the presence of certain personality traits in patients with such trauma experience and prognostic factors for treatment. The literature in the Google Scholar database was reviewed using the following keywords: childhood abuse, childhood trauma, alcohol addiction and alcohol use disorder. The time descriptors 2015-2021 were also used.

Results: On the basis of the conducted studies, it has been found that the experience of extremely stressful situations at a young age is declared by a greater part of the examined patients with alcohol dependence syndrome. It was also noticed that the most significant and most frequently reported negative childhood experiences in patients with alcohol dependence syndrome are physical violence, parental separation or divorce, and mental illness of a family member. It was found that impulsivity, disorder, pessimism, fatigue and asthenia are some of the characteristics of this group of patients.

Conclusions: It can be concluded that there is a significant correlation between the occurrence of traumatic events in childhood and the tendency to develop alcohol addiction in adulthood.

 

Keywords: childhood abuse, childhood trauma, alcohol addiction, alcohol use disorder


Streszczenie

Wstęp: Występowanie traumy i stresu w dzieciństwie i w okresie wczesnej dorosłości może nieść za sobą skutki nie tylko bezpośrednie związane z obszarem fizycznym  oraz psychiczne, ale także długofalowe obserwowane w późniejszym wieku.

Cel i metoda: Celem pracy było poszukiwanie zależności pomiędzy występowaniem traumy u dzieci a jej dalekofalowym skutkiem jakim jest uzależnienie od alkoholu oraz przegląd badań dotyczący występowania pewnych charakterystycznych cech osobowości u pacjentów z doświadczeniem traumy dziecięcej i czynników prognostycznych w terapii. Dokonano przeglądu literatury za pomocą Google Scholar, używając słów kluczy trauma dziecięca, przemoc w dzieciństwie, zespół uzależnienia od alkoholu oraz dyskryptorów czasowych 2015-2021.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że doświadczenie ekstremalnych sytuacji stresowych w młodym wieku deklaruje większa część badanych pacjentów z zespołem uzależnienia od alkoholu oraz zauważono, że najistotniejszymi i najczęściej raportowanymi negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa u pacjentów z zespołem uzależnienia od alkoholu są przemoc fizyczna, separacja lub rozwód rodziców oraz choroba psychiczna członka rodziny. Stwierdzono również, że jednymi z cech charakteryzujących tę grupę chorych są impulsywność, dezorganizacja, pesymizm, męczliwość i astenia.

Wnioski: Na podstawie aktualnej wiedzy medycznej można stwierdzić, że istnieje znacząca korelacja pomiędzy występowaniem traumatycznych wydarzeń w wieku dziecięcym a skłonnością do uzależnienia od alkoholu w wieku dorosłym.

 

Słowa kluczowe: trauma dziecięca, przemoc w dzieciństwie, zespół uzależnienia od alkoholu

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30