Current Problems of Psychiatry

Number 1

Spis treści/Contents

7. Dance and Movement Psychotherapy - description of the method and group sessions in General Psychiatric Ward
Psychoterapia tańcem i ruchem - opis metody oraz sesji grupowych w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym
Ewelina Drzał, Marcin Łata


17. The ketogenic diet: a co-therapy in the treatment of mood disorders and obesity - a case report
Dieta ketogenna jako element wspomagający leczenie zaburzeń nastroju i otyłości - opis przypadku
Agata Pieklik, Martyna Pawlaczyk, Joanna Rog, Hanna Karakuła-Juchnowicz


26. When does schizophrenia really begin? - A case report confirming the neurodevelopmental theory of schizophrenia
Kiedy tak naprawdę zaczyna się schizofrenia? - Opis przypadku potwierdzający teorię neurorozwojową schizofrenii
Julita Szarpak, Karol Ciejka, Weronika Perczyńska, Michał Flis, Paulina Wróbel-Knybel


38. Psychopathological conditions and somatic consequences of a suicide attempt with a corrosive substance in a patient suffering from long-lasting paranoid schizophrenia - a case study
Uwarunkowanie psychopatologiczne i następstwa somatyczne próby samobójczej poprzez zażycie środków żrących przez pacjentkę długotrwale chorującą na schizofrenię paranoidalną - analiza przypadku
Małgorzata Romaniuk, Julita Poleszak-Szabat, Paweł Krukow


46. The relationships between obstructive sleep apnea and psychiatric disorders: a narrative review
Związki między obstrukcyjnym bezdechem sennym a zaburzeniami psychicznymi: przegląd narracyjny
Kaja Hanna Karakuła, Aleksander Ryczkowski, Elżbieta Sitarz, Jacek Januszewski, Dariusz Juchnowicz
 

Calendar

Maj 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31