Current Problems of Psychiatry

Number 1

Contents/Spis treści

1. Dance and Movement Psychotherapy - description of the method and group sessions in General Psychiatric Ward - 7
Psychoterapia tańcem i ruchem - opis metody oraz sesji grupowych w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym
Ewelina Drzał, Marcin Łata


2. The ketogenic diet: a co-therapy in the treatment of mood disorders and obesity - a case report - 17
Dieta ketogenna jako element wspomagający leczenie zaburzeń nastroju i otyłości - opis przypadku
Agata Pieklik, Martyna Pawlaczyk, Joanna Rog, Hanna Karakuła-Juchnowicz


3. When does schizophrenia really begin? - A case report confirming the neurodevelopmental theory of schizophrenia - 26
Kiedy tak naprawdę zaczyna się schizofrenia? - Opis przypadku potwierdzający teorię neurorozwojową schizofrenii
Julita Szarpak, Karol Ciejka, Weronika Perczyńska, Michał Flis, Paulina Wróbel-Knybel


4. Psychopathological conditions and somatic consequences of a suicide attempt with a corrosive substance in a patient suffering from long-lasting paranoid schizophrenia - a case study - 38
Uwarunkowanie psychopatologiczne i następstwa somatyczne próby samobójczej poprzez zażycie środków żrących przez pacjentkę długotrwale chorującą na schizofrenię paranoidalną - analiza przypadku
Małgorzata Romaniuk, Julita Poleszak-Szabat, Paweł Krukow


5. The relationships between obstructive sleep apnea and psychiatric disorders: a narrative review - 46
Związki między obstrukcyjnym bezdechem sennym a zaburzeniami psychicznymi: przegląd narracyjny
Kaja Hanna Karakuła, Aleksander Ryczkowski, Elżbieta Sitarz, Jacek Januszewski, Dariusz Juchnowicz

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30