Current Problems of Psychiatry

Dance and Movement Psychotherapy - description of the method and group sessions in General Psychiatric Ward

Psychoterapia Tańcem i Ruchem – opis metody oraz sesji grupowych w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2021;22(1):7-16

DOI: 10.2478/cpp-2021-0001

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Ewelina Drzał 1 , Marcin Łata2

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Independent Public Clinical Hospital no 1, Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Dance and movement psychotherapy is a psychotherapeutic approach, which assumes that expressive movement can reflect the emotional state of the moving person. It is a method in which movement is supposed to lead to personal integration and development, and the psychotherapist is supposed to create conditions in which emotions can be safely expressed and transmitted, and can meet with acceptance.

Material and method: The aim of this study is to describe a case series of patients treated at the General Psychiatric Ward who participated in group sessions of dance and movement psychotherapy (DMT), and to analyse the impact of psychotherapy on their treatment process. In 2019, 12 patients of the General Psychiatric Ward were included in dance and movement psychotherapy (DMT) sessions. The sessions took place once a week from October 2019 to December 2019 and lasted 1h and 10 min. A common element in movement that could be observed in most people in this group was tense shoulders and free forearms and hands. In addition, it was possible to observe in the group members compact flow, free time, multidirectionality, light weight according to the LMA System. Under the influence of the applied interventions it was possible to observe how the bodies of individual group members relax and their chests open. It was also observed how the participants activated their deep abdominal muscles and settled into the therapeutic space. At the same time it was apparent how the patients became attentive to their bodies and movement, which, in turn, translated into their sense of confidence and reduction in anxiety and tension.

Discussion: The main problem of semi-open groups is the impaired ability to integrate patients and the difficulty in finding trust and a sense of security. In addition, resistance to attachment naturally arises in group members. Patients do not have the opportunity to experience all stages of the development of the therapy group, especially the last one, the phase of ending psychotherapy. Nevertheless, the semi-open therapy group seems to have some advantages and some problems are highlighted, so that psychotherapeutic work on them can be deepened.

Conclusions: Although conducting a group process in a semi-open community is not a comfortable situation for the psychotherapist and the patients due to the difficulty of finding a sense of security and the naturally occurring resistance to attachment, the sessions seem to be very helpful in integrating the patients' community and in dealing with the inner tensions of each member.

 

Keywords: psychotherapy, DMT, LMA, therapy group


Streszczenie

Wstęp: Psychoterapia tańcem i ruchem to nurt psychoterapeutyczny, który zakłada, że ekspresyjny ruch może odzwierciedlać stan emocjonalny poruszającej się osoby. Jest to metoda, w której ruch ma prowadzić do osobistej integracji i rozwoju, a psychoterapeuta ma stworzyć warunki, w których emocje mogą być w bezpieczny sposób wyrażone i przekazane oraz mogą się spotkać z akceptacją.

Materiał i metoda: W roku 2019 12 pacjentów Oddziału Ogólnopsychiatrycznego było objętych sesjami psychoterapii tańcem i ruchem (DMT). Sesje odbywały się raz w tygodniu od października 2019 r. do grudnia 2019 r. i trwały 1h i 10 min.

Dyskusja: Wspólny element w ruchu, który można było zaobserwować u większości osób w tej grupie to spięte, ramiona oraz swobodne przedramiona i dłonie. Dodatkowo dało się zaobserwować u członków grupy przepływ zwarty, czas wolny, wielokierunkowość, ciężar lekki wg Systemu LMA. Pod wpływem zastosowanych interwencji dało się zauważyć jak ciała poszczególnych członków grupy rozluźniają się, a ich klatka piersiowa otwiera. Obserwowałam również uruchamianie przez uczestników głębokich mięśni brzucha i osadzanie się w przestrzeni terapeutycznej. Jednocześnie widziałam jak stają się uważni na swoje ciało i ruch, co z kolei przekładało się na ich poczucie pewności siebie oraz obniżenie poziomu lęku i napięcia.

Wnioski: Pomimo tego, że prowadzenie procesu grupowego w społeczności półotwartej nie jest sytuacją komfortową dla psychoterapeuty oraz pacjentów, ze względu na trudność w odnalezieniu poczucia bezpieczeństwa oraz naturalnie pojawiający się opór przed przywiązaniem się, sesje wydają się być bardzo pomocne w integrowaniu społeczności pacjentów oraz radzeniu sobie z napięciem wewnętrznym każdego z jej członków.

 

Słowa kluczowe: psychoterapia, DMT, LMA, grupa terapeutyczna

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31