Current Problems of Psychiatry

The ketogenic diet: a co-therapy in the treatment of mood disorders and obesity - a case report

Dieta ketogenna jako element wspomagający leczenie zaburzeń nastroju i otyłości - opis przypadku

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2021;22(1):17-25

DOI: 10.2478/cpp-2021-0002

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Agata Pieklik1, Martyna Pawlaczyk1,
Joanna Rog2 , Hanna Karakuła-Juchnowicz2

1 Psychiatry Student Research Group I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction: There has been a growing interest in the ketogenic diet (KD) due to its suggested therapeutic potential to support numerous chronic diseases. KD is characterized by high amounts of fats and a reduced amount of carbohydrates and protein intake. During following the nutrition protocol, ketones are synthesised, which are the primary source of energy. The elevated concentration of ketones in blood serum inhibits hunger, what leads to reduced body weight. Some authors suggest KD has antidepressant potential and could stabilise mood by affecting neurotransmitters homeostasis in the central nervous system.

Material and methods: The aim of the study was to assess the effect of KD on body weight reduction and improvement of mood in the patients with mood disorder diagnosis. To interpret the results of nutritional intervention, the laboratory parameters and structuralised scales and questionnaires were used.

Results: After following 4-week therapy, the reduction of body weight, correction of some laboratory measurements and reduction in mood symptoms were noticed.

Conclusions: The ketogenic diet affects the anthropometric measurements. However, a variety of simultaneous therapeutic approaches makes impossible determination of the effect on depressive symptoms.

 

Keywords: ketogenic diet, mood disorders, depression, nutritional psychiatry, diet


Streszczenie

Wprowadzenie: W ostatnich latach zainteresowanie dietą ketogenną (DK) znacznie wzrosło, ze względu na jej sugerowany potencjał terapeutyczny we wspomaganiu terapii licznych chorób przewlekłych. DK charakteryzuje się wysokim udziałem tłuszczów oraz ograniczoną ilością spożywanych węglowodanów i białek. Podczas realizacji założeń dietetycznych dochodzi do powstawania ciał ketonowych, które stają się głównym źródłem energii dla organizmu. Podwyższone stężenie ciał ketonowych w surowicy krwi hamuje uczucie głodu, sprzyjając tym samym redukcji masy ciała. Sugeruje się, że DK może wpływać stabilizująco na nastrój, poprzez oddziaływanie na homeostazę neuroprzekaźników w centralnym układzie nerwowym.

Materiał i metody: W niniejszej pracy opisywano przypadek pacjentki hospitalizowanej z powodu nasilenia objawów depresyjnych oraz współwystępującej otyłości. U chorej, oprócz farmakoterapii i psychoterapii, zdecydowano się na zastosowanie interwencji żywieniowej (DK) ze względu na wysoki wskaźnik masy ciała i współwystępowanie zaburzeń metabolicznych. Do interpretacji efektów protokołu żywieniowego wykorzystano wyniki badań laboratoryjnych krwi oraz ustrukturyzowane skale i kwestionariusze.

Wyniki: Po 4 tygodniowej interwencji zaobserwowano znaczący spadek masy ciała chorej, poprawę niektórych parametrów laboratoryjnych krwi oraz stabilizację nastroju.

Wnioski: DK istotnie wpłynęła na poprawę parametrów antropometrycznych, metabolicznych. Jednoznaczna ocena poprawy nastroju nie jest możliwa z uwagi  na różnorodność stosowanych jednocześnie metod terapii zaburzeń depresyjnych.

 

Słowa kluczowe: dieta ketogenna, zaburzenia nastroju, depresja, nutripsychiatria, dieta

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31