Current Problems of Psychiatry

When should a psychiatrist remember to test homocysteine levels? - a literature review

Kiedy psychiatra powinien pamiętać o badaniu stężenia homocysteiny? - przegląd literatury

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2021;22(2): 69-82

DOI: 10.2478/cpp-2021-0006

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Katarzyna Nowak, Sylvia Chiriboga1
Izabela Halczuk1 , Hanna Karakuła-Juchnowicz2  

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Homocysteine is an endogenous sulfur amino acid, formed as a result of biochemical changes in methionine. The normal concentration of homocysteine in healthy people is within the range of 5 - 15 µmol / l, and values above 15 µmol / l are referred to as hyperhomocysteinemia. Moreover, it has been shown that the level of homocysteine may be associated with the occurrence of mental disorders. The aim of this article was to search for a relationship between the level of this amino acid and the incidence and prognosis of bipolar disorder, depression, anxiety disorders, schizophrenia or Alzheimer's disease.

Material and method: For the review of the literature, available articles from the PubMed database and Google Scholar were used under the following keywords: homocysteine, depression, bipolar disorder, schizophrenia, Alzheimer's disease in the period from 1992 to 2021.

Results: The research conducted so far shows that there is a significant correlation between elevated levels of homocysteine and the above-mentioned mental disorders.

Conclusion:  In order to prevent the consequences of the increased level of homocysteine, its concentration in blood serum should be monitored periodically and appropriate treatment should be implemented in case of abnormal results. It is important to educate patients about the consequences of hyperhomocysteinemia i.a. atherosclerosis, stroke, ischemic heart disease, osteoporosis, neural tube defects, mental disorders and neurodegenerative diseases. It should be also established a strategy to lower the level of this amino acid through lifestyle changes, as well as the supply of folic acid, vitamins B12, B6, B2, N-acetylcysteine and betaine.

 

Keywords: homocysteine, depression, bipolar disorder, schizophrenia


Streszczenie

Wstęp: Homocysteina jest endogennym aminokwasem siarkowym, powstającym w wyniku przemian biochemicznych metioniny. Prawidłowe stężenie homocysteiny u osób zdrowych mieści się w granicach 5 - 15 µmol/l, a wartości powyżej 15 µmol/l określane są mianem hiperhomocysteinemii. Wykazano, że poziom homocysteiny może mieć związek z występowaniem zaburzeń psychicznych. Celem tego artykułu było poszukiwanie zależności pomiędzy poziomem tego aminokwasu, a występowaniem oraz rokowaniem w chorobie afektywnej dwubiegunowej, depresji, zaburzeniach lękowych, schizofrenii czy chorobie Alzheimera.

Materiał i metoda: Dokonano przeglądu dostępnej literatury przeszukując bazy PubMed oraz Google Scholar przy użyciu następujących słów-kluczy: homocysteina, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, choroba Alzheimera w przedziale czasowym od 1992 do 2021 roku.

Wyniki: Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że istnieje znacząca korelacja pomiędzy podwyższonym poziomem homocysteiny a występowaniem i gorszym przebiegiem wyżej wymienionych zaburzeń psychicznych.

Wnioski: W celu zapobieżenia konsekwencjom zwiększonego poziomu homocysteiny należy okresowo monitorować stężenie w surowicy krwi oraz wdrożyć odpowiednie postępowanie w przypadku nieprawidłowych wyników. Istotne jest przekazanie pacjentom wiedzy o następstwach nieleczonej hiperhomocysteinemii m.in.: miażdżyca naczyń, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca, osteoporoza, wady cewy nerwowej, zaburzenia psychiczne i choroby neurodegeneracyjne. Należy także ustalić strategię obniżenia poziomu tego aminokwasu poprzez zmianę stylu życia, a także podaż kwasu foliowego, witamin: B12, B6, B2, N-acetylocysteiny i betainy.

 

Słowa kluczowe: homocysteina, depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, schizofrenia

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31