Current Problems of Psychiatry

Family factors and personality factors affecting daily SNS usage in individuals aged 14-19 years

Czynniki rodzinne i osobowościowe a długość czasu korzystania z portalu społecznościowego przez osoby w wieku 14-19 lat

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2021;22(2): 94-110

DOI: 10.2478/cpp-2021-0009

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Beata Pawłowska, Agnieszka Dyzma2

1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
2 Student of the Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: In recent years, social networking sites (SNS), such as Facebook, Twitter or Instagram have gained immense popularity and have become an essential part of many people's everyday lives. In Poland, 19 million people, i.e. about a half of the whole population, are active SNS users.

Aim: The aim of the present study was to analyze the relationship of family and personality factors with daily SNS usage time in adolescents aged 14 to 19 years.

Participants: The study included 291 junior-high and high school students aged 14–19 years. In this sample, 246 individuals had an SNS profile.

Methods: The following instruments were used: an Inquiry Form designed by the present authors, Gough and Heilbrun's Adjective Check List, the Coping with Stress Questionnaire by Janke, Erdmann and Boucsein and the Buss and Durkee Hostility-Guilt Inventory.

Results: Based on correlation coefficients, significant associations were found between increased daily SNS usage and negative relationships with parents, maladaptive coping, and increased aggression.

Conclusions:

  1. Participants who spent more time using SNS were more likely to feel lonely in their families and have a sense of not being accepted and understood by their parents.
  2. Young people who spent more time using SNS were more likely to respond to a stressful situation with a sense of helplessness and resignation and to cope by downplaying their problems and seeking substitute gratification or support.
  3. Young people who spent more time using SNS were more likely to respond with indirect aggression, negativism, suspicion, hostility and verbal aggression.

 

Keywords: social networking sites, adolescents, personality traits


Streszczenie

Wstęp: W ciągu ostatnich lat korzystanie z portali społecznościowych (SNS, ang. social networking sites), takich jak np.: Facebook, Twitter i Instagram, zyskało ogromną popularność i stało się dla wielu osób niezbędnym elementem każdego dnia. Aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych jest 19 milionów Polaków, czyli około połowa populacji naszego kraju.

Cel: Celem pracy była analiza zależności między czynnikami rodzinnymi i osobowościowymi a długością czasu korzystania z portalu społecznościowego przez młodzież w wieku od 14 do 19 r.ż.

Grupa badana: Badaniami objęto 291 uczniów gimnazjów i liceów (188 dziewcząt i 103 chłopców) w wieku od 14 do 19 roku życia. W tej grupie młodzieży 246 miało profil na portalu społecznościowym. Średni wiek badanych wynosił 16,5 lat.

Metody: W pracy zastosowano metody badawcze: ankietę własnej konstrukcji, Test Przymiotnikowy ACL Gougha i Heilbruna, Kwestionariusz Radzenia Sobie ze Stresem autorstwa Janke, Erdman, Boucsein oraz Kwestionariusz „Nastroje i Humory” Buss, Durkee.

Wyniki: Na podstawie wyników korelacji stwierdzono występowanie istotnych zależności między dłuższym czasem korzystania z portalu społecznościowego przez badanych a negatywnymi relacjami z rodzicami, nieadaptacyjnymi sposobami radzenia sobie ze stresem oraz nasiloną agresją.

Wnioski:

  1. Dłuższy czas korzystania z SNS przez młodzież łączy się z poczuciem osamotnienia w rodzinie, braku akceptacji i zrozumienia ze strony rodziców.
  2. Dłuższy czas korzystania z SNS przez młodzież łączy się z reagowaniem w sytuacji stresu poczuciem bezradności, rezygnacji, bagatelizowaniem problemów, poszukiwaniem zastępczej satysfakcji lub wsparcia.
  3. Dłuższy czas korzystania z SNS łączy się z częstym reagowaniem agresją pośrednią, negatywizmem, podejrzliwością, wrogością oraz agresją słowną.

 

Słowa kluczowe: portale społecznościowe (SNS), młodzież, cechy osobowości

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31