Current Problems of Psychiatry

The role of leptin in patients recovering from Anorexia Nervosa

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2021;22(3): 182-186

DOI: 10.2478/cpp-2021-0013

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Zuzanna Rząd 1, Joanna Rog 2  

1 Independent Public Clinical Hospital No 1 in Lublin, Poland
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Anorexia nervosa (AN) is a mental disorder with the highest death rate. The characteristic feature of AN is endocrine dysregulations, including changes in adipose-tissue secreted hormones, especially adipokines. The most widely studied of them is leptin whose role in the pathophysiology and prognosis of AN is confirmed in more and more studies. The aim of the study was to summarize the role of endocrine disruptions with particular emphasis on leptin in the pathophysiology of AN.

Material and methods: For the literature review, the electronic databases PubMed, Cochrane and Google Scholar search were used with the following keywords: eating disorders, adipokines, leptin, metreleptin, satiety, hunger, anorexia, obesity, for studies listed from database inception to October 2021.

Results: Leptin, produced mainly by white adipose tissue, inhibits the hunger center in the hypothalamus by negative feedback with ghrelin secreted by the gastrointestinal tract. Leptin is involved in numerous biological functions, including body weight regulation, innate and adaptive immunity regulation, reproduction, and bone formation. Studies confirm decreased leptin levels in AN individuals. In recent years, extensive experience has been gained with leptin as a drug in clinical trials. The studies suggested that treatment can restore menstrual function and bone health and improve mood with unclear body weight effects.

Conclusions: Focusing on leptin-related changes is a promising approach to improve AN management. Assessment of leptin levels in AN patients could be a useful tool for therapy monitoring. Treatment with leptin could reverse unfavourable changes induced by diet restriction, including mood symptoms, loss of bone mass and menstrual function. However, the results of these studies need confirmation on larger groups of patients.

 

Keywords: anorexia nervosa, eating disorders, leptin, adipokines


Streszczenie

Wstęp: Anorexia nervosa (AN) jest zaburzeniem psychicznym o dużej śmiertelności. U pacjentów obserwuje zaburzenia endokrynne, w tym zmiany w sekrecji hormonów tkanki tłuszczowej, szczególnie adipokin. Jedną z najbardziej przebadanych adipokin jest leptyna, na której rolę w patofizjologii i rokowaniu AN wskazuje coraz większa liczba badań. Celem pracy było podsumowanie wiedzy dotyczącej zaburzeń endokrynnych, ze szczególnym podkreśleniem leptyny, w patofizjologii AN.

Materiały i metody: Do przeglądu literatury wykorzystano elektroniczne bazy danych: PubMed, Cochrane i Google Scholar używając następujących słów-kluczy: eating disorders, adipokines, leptin, metreleptin, satiety, hunger, anorexia, obesity dla prac opublikowanych od założenia bazy do października 2021.

Wyniki: Leptyna, produkowana głównie przez białą tkankę tłuszczową, hamuje działanie podwzgórzowego ośrodka głodu przez ujemne sprzężenie zwrotne wydzielania greliny w przewodzie pokarmowym. Leptyna jest zaangażowana w liczne funkcje biologiczne organizmu, w tym regulację masy ciała, odporności wrodzonej i nabytej, funkcje reprodukcyjne oraz procesy kościotworzenia. Badania potwierdzają niższe stężenia leptyny u osób z AN. W ostatnich latach prowadzonych jest coraz więcej badań dotyczących leczenia leptyną. Badania sugerują, że farmakoterapia może odwrócić niekorzystne zmiany hormonalne i kostne oraz wpływać pozytywnie na nastrój. Niejasny pozostaje wpływ leczenia leptyną na masę ciała.

Wnioski: Ocena poziomu leptyny u pacjentów z AN może być użytecznym narzędziem monitorowania terapii. Leczenie leptyną może odwrócić niekorzystne zmiany wywołane restrykcjami diety, w tym objawów zaburzeń nastroju, utraty masy kostnej i czynności menstruacyjne. Wyniki badań wymagają jednak potwierdzenia na większych grupach pacjentów.

 

Słowa kluczowe: anorexia nervosa, zaburzenia odżywiania się, leptyna, adipokiny

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31