Current Problems of Psychiatry

Brief psychotic disorder occurring after Covid-19 in a patient with no history of psychiatric diseases - a case report

Krótkotrwałe zaburzenia psychotyczne występujące po przechorowaniu Covid-19 u pacjentki bez historii chorób psychiatrycznych – opis przypadku

CASE REPORT

Curr Probl Psychiatry 2021;22(3): 187-192

DOI: 10.2478/cpp-2021-0014

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Julita Poleszak-Szabat 1,2 , Małgorzata Romaniuk-Suswał 1,2
Paweł Krukow 2  

1 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

2 Chair of Comprehensive Dentistry, Department of Comprehensive Paediatric and Adult Dentistry, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: Although the typical symptoms of SARS-CoV-2 infection are respiratory symptoms, it has been shown that the virus can also attack the central nervous system (CNS) causing neurological and psychiatric symptoms.

Aim: The aim of the study was to present a case of a 52-year-old woman, previously untreated for psychiatric diseases, who developed brief psychotic disorder occurring after Covid-19 infection. Case report: A patient in the biological treatment of asthma, came for a follow-up visit, during which the doctor diagnosed psychopathological symptoms in the form of delusions, never previously observed. The interview showed that the patient was discharged from the Isolation ward 10 days before, where she was hospitalized because of SARS-CoV-2 infection.

Discussion: There are several theories regarding the mechanisms of pathogenesis of neuropsychiatric symptoms in the course of Covid-19 infection. Much space in the literature is devoted to pathological immune responses. One of the reasons for the development of delusions in the described patient could therefore be the acute phase of the inflammatory reaction in the course of SARS-CoV-2 infection.

 

Keywords: Covid-19, SARS-CoV-2, psychotic disorders


Streszczenie

Wstęp: Chociaż typowymi objawami zakażenia SARS-CoV-2 są objawy zajęcia układu oddechowego, wykazano, że wirus może atakować również ośrodkowy układ nerwowy (OUN) powodując objawy neurologiczne i psychiatryczne. Cel: Celem pracy było przedstawienie przypadku 52-letniej kobiety, dotychczas nieleczonej z powodu chorób psychiatrycznych, u której w krótkim czasie po przechorowaniu zakażenia Covid-19 wystąpiły krótkotrwałe zaburzenia psychiatryczne.

Opis przypadku: Pacjentka w programie lekowym astmy, zgłosiła się na wizytę kontrolną, w trakcie której lekarz stwierdził objawy psychopatologiczne pod postacią urojeń, nigdy wcześniej nie obserwowane. Z wywiadu wynikało, że chorą wypisano przed 10 dniami z oddziału zakaźnego gdzie przybywała z powodu infekcji wirusem SARS-CoV-2.

Dyskusja: Istnieje kilka teorii dotyczących mechanizmów patogenezy objawów neuropsychiatrycznych występujących w przebiegu infekcji Covid-19. W literaturze wiele miejsca poświęca się patologicznym reakcjom immunologicznym. Jedną z przyczyn rozwoju urojeń u opisywanej pacjentki mogła być więc ostra faza reakcji zapalnej w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2.

 

Słowa kluczowe: Covid-19, SARS-CoV-2, zaburzenia psychotyczne

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31