Current Problems of Psychiatry

Knowledge, attitudes and beliefs about electroconvulsive therapy among Polish students

Wiedza, postawy i przekonania na temat terapii elektrowstrząsowej wśród polskich studentów

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2021;22(4): 294-311

DOI: 10.2478/cpp-2021-0021

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Adam Gędek1 , Michał Materna1 , Łukasz Święcicki2   

1 Medical Faculty, Medical University of Warsaw, Poland
2 Department of Affective Disorders, II Psychiatric Clinic, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective and safe treatment for many mental disorders. Nevertheless, the attitudes towards ECT are negative and the use of this method in Poland is decreasing.

Aim. The aim of the study was to investigate the general knowledge and attitudes towards electroconvulsive therapy among Polish university students, including students of medicine, psychology and other faculties.

Material and methods. An original online questionnaire containing 39 questions was used, distributed through student groups on social networking sites. A total of 418 questionnaires were completed. The collected data were statistically analyzed.

Results. Significant knowledge gaps and negative beliefs about electroconvulsive therapy were observed among Polish students. Medical and psychology students had more extensive knowledge and more positive beliefs about this method of treatment than students of other faculties. Greater knowledge of the therapy was associated with a more positive attitude towards it. The main source of knowledge about ECT for students of medicine and psychology were lectures and courses, and for students of other faculties – movies. Students, who considered psychiatry as their future specialization, had less knowledge and a more negative attitude towards ECT, relative to the rest of the respondents.

Conclusions. There is a need for educational interventions that will change the way how ECT is perceived both in the public opinion and in the medical community. An effective solution to low levels of knowledge for medical students may be the observation of the procedure included in the study programme.

 

Keywords: electroconvulsive therapy, medical students, psychology students, attitudes, knowledge


Streszczenie

Wstęp. Terapia elektrowstrząsowa (EW) jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia wielu zaburzeń psychicznych. Mimo to, postawy wobec EW są negatywne, zaś wykorzystanie tej metody w Polsce spada.

Cel. Celem pracy było zbadanie wiedzy i nastawienia wobec terapii elektrowstrząsowej wśród studentów polskich uczelni, w tym studentów medycyny, psychologii oraz innych kierunków.

Materiał i metody. Wykorzystano autorski, internetowy kwestionariusz zawierający 39 pytań, który został rozpowszechniony wśród studentów różnych kierunków. Ankietę wypełniło 418 respondentów. Zebrane dane poddano analizie statystycznej.

Wyniki. Zaobserwowano istotne braki w wiedzy oraz negatywne przekonania dotyczące terapii elektrowstrząsowej wśród polskich studentów. Studenci medycyny i psychologii posiadali większą wiedzę i bardziej pozytywne przekonania na temat tej metody leczenia, niż studenci innych kierunków. Większa wiedza na temat terapii związana była z bardziej pozytywną postawą wobec niej. Głównym źródłem wiedzy o EW dla studentów medycyny i psychologii były wykłady i kursy, zaś dla studentów innych kierunków - filmy. Studenci, którzy rozważali psychiatrię jako swoją przyszłą specjalizację, posiadali mniejszą wiedzę i bardziej negatywne nastawienie do EW w stosunku do reszty badanych.

Wyniki. Istnieje potrzeba interwencji edukacyjnych, które zmienią postrzeganie terapii elektrowstrząsowej zarówno w opinii publicznej, jak i w środowisku medycznym. Skutecznym rozwiązaniem wśród studentów medycyny może być obserwacjazabiegu włączona do programu studiów.

 

Słowa kluczowe: terapia elektrowstrząsowa, studenci medycyny, studenci psychologii, postawy, wiedza.

Piśmiennictwo/References

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31