Current Problems of Psychiatry

The interaction between stress and metabolic disruption in student population – preliminary study

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2021;22(4): 312-317

DOI: 10.2478/cpp-2021-0022

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Joanna Rog1 , Zuzanna Rząd2 Hanna Karakuła-Juchnowicz1

1 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 1st Independent Public Clinical Hospital No 1 in Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction. Approximately 26% of individuals between 18 and 24 years old are overweight or obese, and the number of persons with excessive body mass index (BMI) is growing. Obesity increases the risk of metabolic disruptions, which is well connected with mental health problems. Stressful situations, including entering adulthood and starting university education, affect food choices negatively. The aim of the study was to examine the relationship between psychological stress and body composition in the student population.

Materials and methods. The study group consisted of 80 students (76% of women and 24% of men) between 19 and 28 years old from universities in Lublin. To determine anthropometric measurement (fat-free mass (FFM), fat mass (FM), total body water (TBW), intracellular (ICF) and extracellular (ECF) fluids), bioelectrical impedance analysis (BIA) method was applied. The severity of stress symptoms was measured using Perceived Stress Scale (PSS-10).

Results. When it comes to 41.25% of participants, they used relaxation techniques, mainly meditation, yoga practice and walking. Most students had optimal body weight. While 60% of individuals had high stress levels. The perceived stress was not related to using the relaxation methods. Individuals with the high stress severity were characterized by lower: TBW, ECF and ICF expressed in liters, and lower FFM represented in kilograms. The inverse relationship between the severity of stress and the aforementioned parameters was also detected (p<0.05).

Conclusions. Implementing appropriate health education programs to prevent negative changes in anthropometric measurements, psychological stress, and their health-related consequences in the student population should be considered.

 

Keywords: Bioelectrical Impedance Analysis, Obesity, Students, Mental health, Stress.


Streszczenie

Wstęp. Około 26% osób pomiędzy 18 a 24 rokiem życia cierpi na nadwagę lub otyłość, a ilość osób z nadmiernym wskaźnikiem masy ciała (BMI) rośnie. Otyłość zwiększa ryzyko zaburzeń metabolicznych, które mogą pociągać za sobą konsekwencje pogorszenia zdrowia psychicznego. Stresujące sytuacje takie jak wkraczanie w dorosłość i rozpoczynanie edukacji na uczelni wyższej, negatywnie wpływają na wybory żywieniowe. Celem badania była ocena związku pomiędzy stresem psychologicznym i kompozycją składu ciała w populacji studentów.

Materiały i metody. Populacja badana liczyła 80 studentów (76% kobiet i 24% mężczyzn) między 19 i 28 rokiem życia, uczelni wyższych w Lublinie. Do oceny parametrów antropometrycznych (beztłuszczowej masy ciała (FFM), masy tkanki tłuszczowej (FM), całkowitej zawartości wody w organizmie (TBW), węwnątrz- (ICF) i zewnątrzkomórkowych (ECF) płynów) zastosowano metodę impedancji bioelektrycznej (BIA). Nasilenie objawów stresu zostało zmierzone przy użyciu Skali Odczuwanego Stresu (PSS-10).

Wyniki. 41.25% uczestników stosowało techniki relaksacyjne, głównie medytację, jogę oraz spacery. Większość studentów miało optymalną masę ciała. 60% respondentów doświadczała wysokiego stresu psychologicznego. Odczuwany stres nie był związany ze stosowanymi technikami relaksacyjnymi. Osoby z wyższym nasileniem objawów stresu charakteryzowały się niższymi wartościami: TBW, ECF and ICF wyrażonymi w litrach i niższą FFM podawaną w kilogramach. Zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy nasileniem objawów stresu a wyżej wymienionymi zmiennymi antropometrycznymi (p<0.05).

Wnioski. Wyniki badania sugerują konieczność rozważenia wdrożenia programów zdrowotnych w profilaktyce niekorzystnych zmian antropometrycznym, stresu psychologicznemu oraz ich konsekwencjom zdrowotnym w populacji studentów.

 

Słowa kluczowe: Impedancja Bioelektryczna, Otyłość, Studenci, Zdrowie Psychiczne, Stres.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31