Current Problems of Psychiatry

The impact of the COVID-19 pandemic on the development of anxiety disorders - a literature review

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2021;22(4): 332-339

DOI: 10.2478/cpp-2021-0024

© 2021 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Mateusz Koch1 , Krzysztof Chmielowiec, Elżbieta Grzywacz3,
Aleksandra Suchanecka4 , Jolanta Masiak5 , Jolanta Chmielowiec2  

1 Student Scientific Association "SALUS", Collegium Medicum, University of Zielona Góra, Poland

2 Department of Hygiene and Epidemiology, Collegium Medicum, University of Zielona Góra, Poland

3 Students Scientific Club of Oral Surgery in Oral Surgery Department, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

4 Independent Laboratory of Health Promotion, Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland

5 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Abstract

Introduction: The COVID-19 is a disease caused by the SARS-CoV-2 virus. A number of psychological symptoms have been identified in people living during the COVID-19 pandemic. Most of them are associated with widely understood anxiety disorders, which have always been a significant problem for mental health.

Materials and methods: The available literature was reviewed on the Pubmed platform and from other sources. The analysis included original studies, reviews, meta-analyzes and internet sources. The aim of the study was to review the literature on the relationship between the COVID-19 pandemic and the occurrence and severity of symptoms of anxiety disorders.

Results: The studies conducted so far show that the COVID-19 pandemic has had a significant impact on the mental state of people around the world, especially in the area of anxiety disorders. Many studies indicate an increase in the prevalence of symptoms of generalized anxiety disorder. Research also indicates a greater incidence of post-traumatic stress disorder and panic disorder in society. Symptoms of somatization were also quite often observed in patients. However, the state of published studies indicates that the pandemic did not significantly affect the severity of symptoms associated with social phobia. In the context of phobic disorders, a new type has been formulated: COVID-19-related phobia.

Conclusions: The conducted literature review shows that the current COVID-19 pandemic is associated with an increase in the prevalence of symptoms of anxiety disorders in the general population. The multifaceted nature of the issue of anxiety disorders in the COVID-19 pandemic clearly indicates the need to continue research in this area.

 

Keywords: pandemic, COVID-19, anxiety disorders, phobia, anxiety


Streszczenie

Wstęp: COVID-19 to choroba wywołana wirusem SARS-CoV-2. Zidentyfikowano szereg objawów psychologicznych występujących u ludzi żyjących w czasach pandemii COVID-19. Większość z nich wiąże się z szeroko rozumianymi zaburzeniami lękowymi, które od zawsze stanowiły istotny problem dla zdrowia psychicznego.

Materiał i metoda: Dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa na platformie Pubmed oraz z innych źródeł. Analiza obejmowała badania oryginalne, prace przeglądowe, metaanalizy oraz źródła internetowe. Celem pracy było dokonanie przeglądu literatury na temat związków pandemii COVID-19 z występowaniem i nasileniem objawów zaburzeń lękowych.

Dyskusja: Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że pandemia COVID-19 istotnie wpłynęła na stan psychiczny ludzi na całym świecie, zwłaszcza w obszarze zaburzeń lękowych. Wiele badań wskazuje na wzrost rozpowszechnienia objawów zaburzenia lęku uogólnionego. Badania również wskazują na większą zapadalność społeczeństwa na zespół stresu pourazowego oraz zaburzenia lęku napadowego. Nie rzadko też u pacjentów obserwowano symptomy somatyzacji. Stan opublikowanych badań wskazuje jednak, że pandemia nie wpłynęła w wysokim stopniu na nasilenie objawów związanych z fobią społeczną. W kontekście zaburzeń fobicznych sformułowano nowy ich typ: fobię związaną z COVID-19.

Wnioski: Przeprowadzony przegląd literatury ukazuje, że aktualna pandemia COVID-19 ma związek z wystąpieniem w ogólnej populacji zwiększenia rozpowszechnienia objawów zaburzeń lękowych. Wieloaspektowość problematyki zaburzeń lękowych w pandemii COVID-19 wyraźnie wskazuje na konieczność kontynuowania badań w tym zakresie.

 

Słowa kluczowe: pandemia, COVID-19, zaburzenia lękowe, fobia, lęk

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31