Current Problems of Psychiatry

Coping with stress of mothers of children with disorders belonging to autism spectrum

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(1): 1-12

DOI: 10.2478/cpp-2022-0001

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Justyna Świerczyńska1 , Beata Pawłowska2

1 Department of Psychology, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
2 II Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland

Abstract

Introduction. The aim of this study was to analyze the relationship between coping styles in mothers of children with an autism spectrum disorder (ASD) and the severity of their children's symptoms.
Material and method. The study included a group of 70 women raising children with a medical diagnosis of ASD. The children with the aforementioned pervasive developmental disorders were from 5 to 16 years old and were patients of the Mental Health Centre in Kielce, Poland. A study involved: our own survey; the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) by R. Goodman; the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) questionnaire by Endler and Parker; the Sense of Coherence Scale SOC-29 by Antonovsky; the Set of Questionnaires for the Diagnosis of Autism Spectrum Disorders (ASRS) by S. Goldstein and J. A. Naglieri.
Results. The mothers’ preference for emotion-focused and avoidance coping styles was found to correlate significantly with their low sense of coherence and the severity of their child's ASD symptoms measured with ASRS and SDQ.
Conclusions:

  1. Emotion-focused and avoidance coping styles were associated with a low sense of coherence in the surveyed women.
  2. The mothers' preference for emotion-focused and avoidance coping styles was associated with increased ASD symptoms, more severe emotional and behavioral deficits and poorer peer interactions in their children.
  3. The mothers' preference for problem-focused coping correlated with a low severity of their children's social and communication deficits.

 

Keywords: coping with stress, mother, sense of coherence, autism spectrum disorders.


Streszczenie

Wstęp. Celem pracy była analiza zależności między stylami radzenia sobie matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) a nasileniem objawów u ich dzieci.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 70 kobiet wychowujących dzieci z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieci z wyżej wymienionymi zaburzeniami rozwoju były w wieku od 5 do 16 lat i były pacjentami Centrum Zdrowia Psychicznego w Kielcach. W pracy zastosowano: ankietę własnej konstrukcji, Kwestionariusz Mocnych Stron i Trudności (SDQ) R. Goodmana, kwestionariusz Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) autorstwa Endlera i Parkera, Skalę Poczucia Koherencji SOC-29 Antonovsky'ego; zestaw kwestionariuszy do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASRS) autorstwa S. Goldsteina i J.A. Naglieri.
Dyskusja. Stwierdzono istotne zależności między preferowanym przez badane matki stylem radzenia sobie ze stresem skoncentrowanym na emocjach i unikaniu a niskim poczuciem koherencji i nasileniem objawów należących do spektrum autyzmu u dziecka, mierzonych za pomocą ASRS i SDQ.
Wnioski:

  1. Style skoncentrowane na emocjach i unikowe wiązały się z niskim poczuciem koherencji badanych kobiet.
  2. Preferowanie przez matki stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na emocjach i unikaniu łączy się z nasilonymi objawami zaburzeń ze spektrum autyzmu u ich dzieci.
  3. Preferowanie przez matki zadaniowego stylu radzenia sobie ze stresem koreluje z niskim nasileniem deficytów społecznych i komunikacyjnych u dzieci.

 

Słowa kluczowe: matka, poczucie koherencji, radzenie sobie ze stresem, zaburzenia ze spektrum autyzmu społecznych i komunikacyjnych u dzieci.

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30