Current Problems of Psychiatry

Prevalence of the most common psychological problems during coronavirus epidemics: A systematic review and meta-analysis

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(1):41-58

DOI: 10.2478/cpp-2022-0005

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Parandis Pourdehghan , Mohammad Reza Mohammadi , Seyed-Ali Mostafavi

 Psychiatry and Psychology Research Center, Roozbeh Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Full Text

Abstract

Introduction. There have been so far three noteworthy epidemics caused by coronaviruses: SARS, MERS, and COVID-19. We aimed to review prevalence of the most common psychological problems during these epidemics.
Material and methods. We conducted systematic reviews and meta-analyses of studies. A comprehensive search was performed in electronic databases PubMed/MEDLINE, Web of Science, PsycINFO/ProQuest, SCOPUS, and Google Scholar. Two independent reviewers searched for all English-language articles on psychological problems during coronavirus epidemics published by February 2021. We used DerSimonion-Laird random-effects model to estimate the prevalence of psychological problems. We conducted subgroup analyses to analyze the source of heterogeneity. Meta-regression model was also used.
Results. Eighty-eight eligible papers were included. The prevalence of the most common psychological problems was insomnia (27%), depression (24.8%), stress (22%), and anxiety (12.4%), respectively. Subgroup analysis indicated that healthcare workers were more likely to have the mentioned psychological problems compared to survivors and the general population. According to meta-regression analyses, study tools and study populations were identified as the most important sources of heterogeneity. Variability in study tools and study populations was attributed to a high level of heterogeneity.
Conclusions. This study suggested that people during coronavirus epidemics were exposed to insomnia, depression, stress, and
anxiety far more than other psychological problems.

 

Keywords: anxiety, depression, coronavirus, stress, insomnia.


Streszczenie
Wstęp. Do tej pory miały miejsce trzy godne uwagi epidemie wywołane przez koronawirusy: zespół ostrej ostrej niewydolności
oddechowej (SARS) począwszy od 2002 roku, bliskowschodni zespół oddechowy (MERS) od 2012 roku oraz COVID-19 od 2019 roku. Celem naszego badania była ocena częstości występowania najczęstszych problemów psychologicznych podczas epidemii SARS, MERS i COVID-19.
Materiał i metody. Przeprowadziliśmy przegląd systematyczny i metaanalizę dostępnych badań. Przeprowadzono kompleksowe wyszukiwanie w elektronicznych bazach danych PubMed/MEDLINE, Web of Science, PsycINFO/ProQuest, SCOPUS i Google Scholar. Dwóch niezależnych recenzentów przeszukało wszystkie anglojęzyczne artykuły na temat problemów psychologicznych podczas epidemii koronawirusa opublikowane do lutego 2021 r. Do oszacowania rozpowszechnienia problemów psychologicznych wykorzystaliśmy model efektów losowych DerSimoniona-Lairda. Przeprowadziliśmy analizy podgrup, aby przeanalizować źródło niejednorodności. Wykorzystano również model meta-regresji.
Dyskusja. Uwzględniono osiemdziesiąt osiem kwalifikujących się artykułów. Najczęściej występującymi problemami psychologicznymi była bezsenność (27%), depresja (24,8%), stres (22%) i lęk (12,4%). Analiza podgrup wykazała, że pracownicy służby zdrowia częściej mieli wymienione problemy psychologiczne w porównaniu z osobami, które przeżyły i ogółem populacji. Zgodnie z analizami metaregresji narzędzia badawcze i populacje badawcze zostały zidentyfikowane jako najważniejsze źródła heterogeniczności. Zróżnicowanie narzędzi badawczych i badanych populacji przypisano wysokiemu poziomowi heterogeniczności.
Wnioski. Badanie to sugeruje, że ludzie podczas epidemii koronawirusa byli bardziej narażeni na bezsenność, depresję, stres i lęki niż inne problemy psychologiczne. Informacje te mogą być pomocne w kryzysie COVID-19 i prawdopodobnych przyszłych epidemiach.

 

Słowa kluczowe: lęk, depresja, koronawirus, stres, bezsenność.

Piśmiennictwo/References

 1. Director-General, W., WHO Director-General’s opening remarks at the Mission briefing on COVID-19 - 2 April 2020 (WHO Director-General Speech), 2020.
 2. WHO, Summary table of SARS cases by country, 1 November 2002 - 7 August 2003. WHO official website, 2003.
 3. WHO, Global situation of COVID-19 (WHO official website), 2021.
 4. Yang, Y., et al., Mental health services for older adults in China during the COVID-19 outbreak. Lancet Psychiatry, 2020. 7(4): p. e19. 10.1016/S2215-0366(20)30079-1
 5. Asmundson, G.J.G. and S. Taylor, Coronaphobia: Fear and the 2019-nCoV outbreak. J Anxiety Disord, 2020. 70: p. 102196.
 6. Hawryluck, L., et al., SARS control and psychological effects of quarantine, Toronto, Canada. Emerg Infect Dis, 2004. 10(7): p. 1206-12. 10.3201/eid1007.030703
 7. Brooks, S.K., et al., The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet, 2020. 395(10227): p. 912-920. 10.1016/S0140-6736(20)30460-8
 8. Partinen, M., Sleep research in 2020: COVID-19-related sleep disorders. Lancet Neurol, 2021. 20(1): p. 15-17. 10.1016/S1474-4422(20)30456-7
 9. Huang, Y. and N. Zhao, Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey. Psychiatry Res, 2020. 288: p. 112954.
 10. Jeong, H., et al., Mental health status of people isolated due to Middle East Respiratory Syndrome. Epidemiol Health, 2016. 38: p. e2016048. 10.4178/epih.e2016048
 11. Yip, P.S., et al., The impact of epidemic outbreak: the case of severe acute respiratory syndrome (SARS) and suicide among older adults in Hong Kong. Crisis, 2010. 31(2): p. 86-92. 10.1027/0227-5910/a000015
 12. Nickell, L.A., et al., Psychosocial effects of SARS on hospital staff: survey of a large tertiary care institution. CMAJ, 2004. 170(5): p. 793-8. 10.1503/cmaj.1031077
 13. Bo, H.X., et al., Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Psychol Med, 2020: p. 1-2. 10.1017/S0033291720000999
 14. Wang, C., et al., Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China. Int J Environ Res Public Health, 2020. 17(5). 10.3390/ijerph17051729
 15. Hong, X., et al., Posttraumatic stress disorder in convalescent severe acute respiratory syndrome patients: a 4-year follow-up study. Gen Hosp Psychiatry, 2009. 31(6): p. 546-54. 10.1016/j.genhosppsych.2009.06.008
 16. Lin, C. Y., et al., The psychological effect of severe acute respiratory syndrome on emergency department staff. Emerg Med J, 2007. 24(1): p. 12-7. 10.1136/emj.2006.035089
 17. Pourdehghan, P. and S.A. Mostafavi, The Most Psychological Impacts of Coronavirus Epidemics: A Protocol for Systematic Review and Meta-Analysis. Iran J Psychiatry, 2020. 15(3): p. 248-251. 10.18502/ijps.v15i3.3818
 18. Von Elm, E., et al., The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement: guidelines for reporting observational studies. Lancet, 2007. 370(9596): p. 1453-7. 10.1016/S0140-6736(07)61602-X
 19. Kessler, R.C., et al., The epidemiology of major depressive disorder: results from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). JAMA, 2003. 289(23): p. 3095-105. 10.1001/jama.289.23.3095
 20. Benbir, G., et al., Prevalence of insomnia and its clinical correlates in a general population in Turkey. Psychiatry Clin Neurosci, 2015. 69(9): p. 543-52. 10.1111/pcn.12252
 21. Cao, X.L., et al., The prevalence of insomnia in the general population in China: A meta-analysis. PLoS One, 2017. 12(2): p. e0170772. 10.1371/journal.pone.0170772
 22. Olfson, M., et al., Insomnia and Impaired Quality of Life in the United States. J Clin Psychiatry, 2018. 79(5). 10.4088/JCP.17m12020
 23. Wu, T., et al., Prevalence of mental health problems during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord, 2021. 281: p. 91-98. 10.1016/j.jad.2020.11.117
 24. Cheng, S.K., et al., Psychological distress and negative appraisals in survivors of severe acute respiratory syndrome (SARS). Psychol Med, 2004. 34(7): p. 1187-95. 10.1017/S0033291704002272
 25. Cui, L.B., X.H. Wang, and H.N. Wang, Challenges of facing coronavirus disease 2019: Psychiatric services for patients with mental disorders. Psychiatry Clin Neurosci, 2020. 74(6): p. 371-372. 10.1111/pcn.13003
 26. Lu, Y.C., et al., The mental health of hospital workers dealing with severe acute respiratory syndrome. Psychother Psychosom, 2006. 75(6): p. 370-5. 10.1159/000095443
 27. Greenberg, N., et al., Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic. BMJ, 2020. 368: p. m1211. 10.1136/bmj.m1211
 28. Carty, J., M.L. O’Donnell, and M. Creamer, Delayed-onset PTSD: a prospective study of injury survivors. J Affect Disord, 2006. 90(2-3): p. 257-61. 10.1016/j.jad.2005.11.011
 29. Zhou, Y., et al., The prevalence of PTSS under the influence of public health emergencies in last two decades: A systematic review and meta-analysis. Clin Psychol Rev, 2021. 83: p. 101938.
 30. Marmar, C.R., et al., Course of Posttraumatic Stress Disorder 40 Years After the Vietnam War: Findings From the National Vietnam Veterans Longitudinal Study. JAMA Psychiatry, 2015. 72(9): p. 875-81. 10.1001/jamapsychiatry.2015.0803

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31