Current Problems of Psychiatry

Fasting in mood disorders and its potential therapeutic aspects - narrative review

Post w zaburzeniach nastroju: potencjalne aspekty terapeutyczne - przegląd narracyjny

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2022;23(2):59-72

DOI: 10.2478/cpp-2022-0006

© 2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Izabela Halczuk1 , Katarzyna Nowak1 ,
Sylvia Chiriboga1 , Joanna Rog2

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin

Full Text

Abstract

Introduction. Fasting is defined as a period of voluntary abstinence from eating food for religious, therapeutic or political reasons, which is associated with a reduction in the supply of sources (kilocalories) to the body. There are different types of fasting, including short, long or intermittent fasting. It has been shown that the use of different types of fasting can influence the occurrence of mood disorders. The aim of this review was to search for the relationship between the use of fasting and mood disorders and its potential use as a therapeutic method.

Material and method. The available literature was reviewed by searching the PubMed and Google Scholar databases using the following keywords: fasting, intermittent fasting, mood disorders, depression, Ramadan, for studies listed from database inception to November 2021.

Results. A review of the collected scientific articles indicates that the dietary restrictions, including both daily restriction of caloric consumption and the use of intermittent fasting (IF), has potentially numerous health benefits in the co-treatment of mental diseases. However, due to conflicting results, further clinical trials in mentally ill people should be conducted. It is worth remembering that among patients with mental illnesses there are somatically ill. IF in these people may require additional nutritional modifications or discontinuation of therapy.

Conclusions. Dietary restriction and fasting are promising methods in co-therapy of mood disorders treatment. However, implementing therapy needs earlier individual evaluation of their benefits and risk, the same as patient’s feasibility of implementing this type of intervention.

 

Keywords: fasting, mood disorders, depression, Ramadan, nutritional psychiatry.


Streszczenie

Wstęp. Post definiowany jest jako okres dobrowolnej abstynencji od spożywania pokarmów, ze względów religijnych, terapeutycznych, czy politycznych, co wiąże się z ograniczeniem dostarczania organizmowi źródła energii (kilokalorii). Wyróżniamy różne rodzaje postu, w tym: post krótkotrwały, długotrwały lub przerywany. Wykazano, iż stosowanie różnych rodzajów postu może mieć wpływ na występowanie zaburzeń nastroju. Celem niniejszego przeglądu była ocena zależności pomiędzy stosowaniem postu a zaburzeniami nastroju i potencjalnym zastosowaniem go jako metody wspomagającej terapię.

Materiał i metoda. Dokonano przeglądu dostępnej literatury przeszukując bazy PubMed oraz Google Scholar przy użyciu następujących słów-kluczy: post, post przerywany, zaburzenia nastroju, depresja, Ramadan dla prac opublikowanych od założenia bazy do listopada 2021 roku.

Wyniki. Przegląd zgromadzonych artykułów naukowych wskazuje, że zastosowanie restrykcji żywieniowych, w tym zarówno codzienne ograniczanie spożywania kalorii jak i stosowanie postu przerywanego, niesie za sobą potencjalnie liczne korzyści zdrowotne w terapii chorób psychicznych. Jednakże, z powodu pojawiających się sprzecznych wyników należałoby przeprowadzić dalsze badania kliniczne z udziałem osób chorych psychicznie. Warto pamiętać, że pośród pacjentów z chorobami psychicznymi są osoby chore somatycznie. Post przerywany u tych osób może wymagać dodatkowych modyfikacji żywieniowych, bądź zaniechania terapii.

Wnioski. Restrykcje dietetyczne i post są obiecującymi metodami współterapii zaburzeń nastroju. Wdrożenie terapii wymaga wcześniejszej indywidualnej oceny korzyści i ryzyka, podobnie jak możliwości realizacji tego typu interwencji przez pacjenta.

 

Słowa kluczowe: post, zaburzenia nastroju, depresja, Ramadan, nutripsychiatria.

Calendar

Grudzień 2022

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31