Current Problems of Psychiatry

Application of artificial intelligence tools in diagnosis and treatmentof mental disorders

Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w diagnostyce oraz leczeniu zaburzeń psychicznych

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 1-18

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0001

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Klaudia Kister1, Jakub Laskowski2
Agata Makarewicz3, Jakub Tarkowski4 

Students Research Group at the I Departmentof Psychiatry, Psychoterapy and Early Intervention of Medical University in Lublin, Poland
2 Students Research Group at the Department of Paediatrician Oncology, Transplantology and Haematology of Medical University in Lublin, Medical University in Lublin, Poland
3 I Department of Psychiatry, Psychoterapy and Early Intervention of Medical University in Lublin, Poland 

4 Medical University of Warsaw, Polska

 

Full Text

Abstract

Introduction: Artificial intelligence research is increasing its application in mental health services. Machine learning, deep learning, semantic analysis in the form of transcriptions of patients' statements enable early diagnosis of psychotic disorders, ADHD, anorexia nervosa. Of great importance are the so-called digital therapists. This paper aims to show the use of AI tools in diagnosing, treating, the benefits and limitations associated with mental disorders.

Material and methods: This literature review was conducted by searching scientific articles from 2015 to 2022. The basis were PubMED, OpenKnowledge, Web of Science, using the following keywords: artificial intelligence, digital therapy, psychiatry, machine learning.

Results: A review indicates the widespread use of AI tools in screening for mental disorders. These tools advance the clinical diagnosis medical specialists make up for several years. They impact solving medical staff shortages, lack of access to medical facilities and leveling patient resistance to treatment. The benefits are ultra-fast analysis of large sets of information, effective screening of people in need of specialized psychiatric care, reduction of doctors' duties and maximization of their work efficiency. During the current COVID 19 pandemic, robots in the form of digital psychotherapists are playing a special role.

Conclusions: The need for further research, testing and clarification of regulations related to the use of AI tools is indicated. Ethical and social problems need to be resolved. The tools should not form the basis of autonomous therapy without the supervision of highly trained professionals. Human beings should be at the center of analysis just as their health and well-being.

 

Keywords: artificial intelligence, digital therapy, psychiatry, machine learning


Streszczenie

Wstęp: Badania nad sztuczną inteligencją (AI) znajdują coraz szersze zastosowanie w usługach zdrowia psychicznego. Uczenie maszynowe, głębokie uczenie, analiza semantyczna w postaci transkrypcji wypowiedzi pacjentów, neuroobrazowanie podatnych rejonów mózgu umożliwiają wczesne rozpoznanie m.in. zaburzeń psychotycznych, ADHD, jadłowstrętu psychicznego oraz autyzmu. Duże znaczenie mają tzw. cyfrowi terapeuci. Celem pracy jest ukazanie zastosowania narzędzi AI w diagnostyce oraz leczeniu zaburzeń psychicznych, a także korzyści oraz ograniczeń z nimi się wiążących.

Materiał i metoda: Dokonano przeglądu recenzowanych artykułów naukowych z lat 2015-2022. Podstawę stanowiły bazy danych PubMED, OpenKnowledge, Web of Science.

Dyskusja: Przegląd przeanalizowanej literatury wskazuje na szeroki zastosowanie narzędzi AI w przesiewowym 

wykrywaniu zaburzeń psychicznych. Narzędzia te wyprzedzają diagnozę kliniczną stawianą przez lekarzy specjalistów nawet o kilka lat. Wpływają na rozwiązanie kwestii niedoborów kadry medycznej, braku dostępu do placówek medycznych oraz niwelowanie oporu pacjentów przed podjęciem leczenia. Korzyściami są: ultraszybka analiza dużych zbiorów informacji, efektywne przesiewowe badanie osób wymagających specjalistycznej opieki psychiatrycznej, redukcja obowiązków lekarzy i zmaksymalizowaniem efektywności ich pracy. Interwencje terapeutyczne za pośrednictwem narzędzi AI mogą poprawić dostęp do opieki zdrowotnej. W czasie obecnej pandemii COVID 19, szczególną rolę pełnią roboty w postaci cyfrowych psychoterapeutów

Wnioski: Wskazuje się na potrzebę dalszych badań, testów oraz sprecyzowanie regulacji prawnych związanych z korzystaniem z narzędzi AI. Rozwiązania wymagają też problemy etyczne i społeczne związane z ich użyciem. Narzędzia nie powinny stanowić podstawy samodzielnej terapii bez nadzoru wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W centrum analiz powinien znaleźć się człowiek, a jego dobrostan zdrowotny powinien być priorytetem.

 

Słowa kluczowe: artificial intelligence, digital therapy, psychiatry, machine learning

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30