Current Problems of Psychiatry

Mental disorders in people with keratoconus

Zaburzenia psychiczne u osób ze stożkiem rogówki

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 33-39

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0003

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Szymon Florek1 , Robert Pudlo2  , 
Piotr Gościniewicz3, Ewa Mrukwa-Kominek3 

1 Doctoral School, Department of Psychiatry, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland

2 Department of Psychoprophylaxis, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland

3 Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland

Abstract

Introduction: There are many reports on the association of various psychiatric disorders with visual impairment. The association of dry eye syndrome with depressive disorders has been particularly well documented. In the context of keratoconus patients group, data on similar relationships are inconclusive. Attempts have also been made to assess the personality of patients
suffering from keratoconus, and the first study in this area was produced as early as 1976.
Material and methods: For the literature review, full-text medical databases, such as PubMed and Embase, were searched for articles on the association of keratoconus with depressive-anxiety disorder and personality disorder. Articles published within the last 30 years were considered.
Results: The personality of patients with keratoconus has been a research issue for many years, but research to date has not clearly defined what personality traits characterise this particular group of patients. Research into the relationship between keratoconus and depressive-anxiety disorders has only recently been conducted, and the results - although inconclusive - suggest a co-occurrence of depressive symptoms with keratoconus. A different and interesting field for further research is the association of keratoconus with schizophrenia, as these diseases may have a common background.
Conclusions: A review of the literature does not identify a 'keratoconus personality', but there are reports of specific functioning in patients with keratoconus. There are isolated reports in the literature regarding the co-occurrence of keratoconus and depressive-anxiety disorder.

 

Keywords: depression, personality, anxiety, psychiatric disorders, keratoconus


Streszczenie

Wstęp: Istnieje wiele doniesień na temat powiązań różnych zaburzeń psychicznych z wadami wzroku. Szczególnie dobrze został udokumentowany związek zespołu suchego oka z zaburzeniami depresyjnymi. W kontekście grupy pacjentów cierpiących na stożek rogówki dane dotyczące podobnych relacji są niejednoznaczne. Podejmowano również próby oceny osobowości pacjentów cierpiących na stożek rogówki, a pierwsze badanie z tego zakresu powstało już w 1976 r.
Materiał i metody: W celu wykonania przeglądu literatury przeszukano pełnotekstowe bazy medyczne takie jak PubMed i Embase w poszukiwaniu artykułów dotyczących powiązań stożka rogówki z zaburzeniami depresyjno-lękowymi i zaburzeniami osobowości. Uwzględniano artykuły publikowane w ciągu ostatnich 30 lat.
Dyskusja: Osobowość chorych ze stożkiem rogówki stanowi problem badawczy już od wielu lat, jednak dotychczasowe badania nie określiły w sposób jednoznaczny, jakimi cechami osobowości charakteryzuje się ta szczególna grupa pacjentów. Badania dotyczące relacji stożka rogówki i zaburzeń depresyjno-lękowych prowadzone są od niedawna, a ich wyniki mimo braku
jednoznaczności - sugerują współwystępowanie objawów depresyjnych ze stożkiem rogówki. Odmiennym i ciekawym polem do dalszych badań są powiązania stożka rogówki ze schizofrenią, gdyż choroby te mogą mieć wspólne podłoże.
Wnioski: Przegląd piśmiennictwa nie pozwala na identyfikację osobowości stożka rogówki, jednak istnieją doniesienia dotyczące specyficznego funkcjonowania pacjentów ze stożkiem rogówki. W literaturze można znaleźć pojedyncze doniesienia dotyczące współwystępowania stożka rogówki i zaburzeń depresyjno-lękowych.

 

Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, depresja, osobowość, lęk, stożek rogówki

 

Pliki do pobrania

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31