Current Problems of Psychiatry

Life satisfaction of nursing, midwifery and emergency medicine students during the COVID-19 pandemic

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 68-75

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0006

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Anna Stefanowicz-Bielska1, Magdalena Słomion1, Małgorzata Rąpała2

1 Laboratory of Pediatric Nursing, Division of Internal and Pediatric Nursing, Institute of Nursing and Midwifery, Faculty of Health Sciences with the Institute of Maritime and Tropical  Medicine, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
2 Department of Pediatric Surgery, Marciniak Hospital, Wroclaw, Poland

Abstract

Introduction: The COVID-19 pandemic has affected life satisfaction of students of medical and health science. The aim of this study was to assess the level of life satisfaction among undergraduate students of nursing, midwifery and emergency medicine during the COVID-19 and to evaluate the impact of adherence to COVID-19 disease prevention measures on their level of life satisfaction.
Material and methods: The study was conducted using a self-constructed questionnaire and a standardized psychological questionnaire, the Satisfaction with Life Scale, among students of nursing, midwifery and emergency medicine in the Pomeranian Voivodeship during the COVID-19 pandemic.
Results: A total of 37 men and 238 women participated in the study. The mean age of all students was 21.5 (SD±3.83, min-max 19-39). The number of 93% of respondents reported avoiding people who coughed and had a cold, and 85.5% avoided large gatherings. When it comes to 84% of the students, they were vaccinated. As far as 73% of the students are concerned, they estimated that they had a medium level of knowledge about SARS-CoV-2 infection. Most students had a low (39.3%) and medium (32.7%) level of life satisfaction. A total number of 28% of the students reported a high satisfaction with life. There was not evidence of the influence of gender, field of study, year of study and the preventive behaviours on their level of life satisfaction. 

Conclusions: Most Polish students of nursing, midwifery and emergency medicine had a low and medium level of life satisfaction during the COVID-19 pandemic. Of the possible preventive behaviours, Polish students most often avoided people who coughed and had a cold, and they avoided large gatherings. Not all students registered for vaccination.

 

Keywords: students, life, COVID-19, personal satisfaction


Streszczenie

Wstęp: Pandemia COVID-19 miała wpływ na satysfakcję z życia studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu. Celem pracy była ocena stopnia satysfakcji z życia studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego oraz ocena wpływu przestrzegania przez nich zasad zapobiegania chorobie COVID-19 na stopień ich satysfakcji z życia.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza własnej konstrukcji oraz wystandaryzowanego kwestionariusza psychologicznego Skali Satysfakcji z Życia (Satisfaction with Life Scale, SWLS) u studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego w województwie pomorskim w czasie pandemii COVID-19.

Dyskusja: W badaniu wzięło udział 37 mężczyzn i 238 kobiet. Średnia wieku wszystkich studentów wyniosła 21.5 roku (SD±3,83, min–max 19-39). Dziewięćdziesiąt trzy procent ankietowanych stwierdziło, że unikało ludzi, którzy kaszlą i są przeziębieni, a 85.5% unikało miejsc, w których gromadzi się duża liczba ludzi. 84% studentów zgłosiło się na szczepienia. 73% studentów oceniło, że posiada średni poziom wiedzy na temat zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Większość studentów miała niski (39.3%) i średni (32.7%) stopień satysfakcji z życia w czasie pandemii COVID-19. 28% studentów odczuwało wysoką satysfakcję z życia. Nie wykazano wpływu płci, kierunku studiów, roku studiów oraz przestrzegania zachowań profilaktycznych na stopień satysfakcji z życia.
Wnioski: Większość polskich studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego miała niski i średni stopień satysfakcji z życia w czasie pandemii COVID-19. Spośród możliwych zachowań profilaktycznych polscy studenci najczęściej unikali kaszlących i przeziębionych ludzi oraz miejsc w których gromadzi się duża liczba ludzi. Nie wszyscy studenci zgłosili się na szczepienia.

 

Słowa kluczowe: studenci, życie, COVID-19, satysfakcja osobista

Pliki do pobrania

Calendar

Marzec 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31