Current Problems of Psychiatry

Risk factors of Secondary Traumatic Stress in psychotherapists studied during the COVID-19

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 125-133

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0012

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Agnieszka Kulik1 , Natalia Kajka2, Agata Banakiewicz1, Ewelina Frańczyk1 

1 Department of Psychotherapy and Health Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland

 

Full Text

Pliki do pobrania

Abstract

Introduction: The aim of the study was: to assess the severity of Secondary Traumatic Stress (STS), to identify ST's predictors, and to assess the model of relationships between predictors of Secondary Traumatic Stress in psychotherapists working during the pandemic in Poland.

Materials and methods: The research group consisted of 153 psychotherapists (130 women, 85%) aged 25-66 (M = 39.39; SD = 9.65). The following tools were used to measure the variables: Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Perceived Stress Scale (PSS-10), Fatigue Severity Scale (FSS), FCV-19S Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S), Secondary Traumatic Stress Scale (STSS), Personal Inquiry, Assessment of working conditions during a pandemic.

Discussion: It has been shown that 9.8% of psychotherapists working during the pandemic experienced high or very high-intensity of symptoms of Secondary Traumatic Stress. The predictors of STS turned out to be: task-induced stress during the pandemic, emotion-focused stress-coping style, and fear of COVID-19. The proposed model of moderated moderation, which assumes that COVID-19 anxiety that intensifies the emotional style of coping with stress in specialists, has an influence on the relationship between occupational tasks stress during a pandemic and the severity of symptoms of Secondary Traumatic Stress, has not been confirmed. Therefore, there is a need for further exploration of the issue.

Conclusions: Research shows an increase in STSD among Polish psychotherapists during covid as well as risk factors intensifying this diagnosis.

 

Keywords: secondary traumatic stress, psychotherapist, anxiety, coping, risk factors


Streszczenie

Wstęp: Celem badania była: ocena nasilenia wtórnego stresu traumatycznego (STS), identyfikacja predyktorów STS oraz ocena modelu zależności między czynnikami wtórnego stresu traumatycznego u psychoterapeutów pracujących w czasie pandemii w Polsce.

Materiał i metoda: Grupę badanych stanowiło 153 psychoterapeutów (130 kobiet, 85%) w wieku 25-66 lat (M = 39,39; SD = 9,65). Do pomiaru zmiennych wykorzystano następujące narzędzia: Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), Perceived Stress Scale (PSS-10), Fatigue Severity Scale (FSS), FCV-19S Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S), Secondary Traumatic Stress Scale (STSS), Ankieta personalna, Ankieta Ocena warunków pracy podczas pandemii.

Dyskusja: Wykazano, że 9,8% psychoterapeutów pracujących w czasie pandemii doświadczyło wysokiego lub bardzo wysokiego nasilenia objawów wtórnego stresu traumatycznego. Predyktorami STS okazały się: nasilenie stresu indukowanego zadaniem podczas pandemii, styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na emocjach oraz lęk przed COVID-19.

Wnioski: Zaproponowany model moderowany, zakładający, że lęk przed COVID-19, który nasila emocjonalny styl radzenia sobie ze stresem u specjalistów, ma wpływ na związek między stresem zadaniowym podczas pandemii a nasileniem objawów wtórnego stresu traumatycznego, nie został potwierdzony. Dlatego istnieje potrzeba dalszej eksploracji tego zagadnienia. Z badań wynika, że w okresie pandemii COVID-19 nastąpił wzrost liczby polskich psychoterapeutów doświadczających objawów wtórnego stresu pourazowego. Istotnymi czynnikami ryzyka okazał się lęk przed pandemią, emocjonalny styl radzenia sobie, wzrost nasilenia oceny stresu związanego z wykonywaniem zadań w stosunku do okresu sprzed pandemii.

 

Słowa kluczowe: lęk, radzenie sobie, czynniki ryzyka, psychoterapeuci, wtórny stres pourazowy

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30