Current Problems of Psychiatry

The importance of anti-inflammatory diet in depression: a literature review and recommendations

Znaczenie diety przeciwzapalnej w depresji: przegląd literatury i rekomendacje

REVIEW PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 134-150

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0013

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Zuzanna Joanna Wingralek1 , Paweł Miś2
Hubert Wróblewski1, Aleksandra Zimna3, Joanna Rog4 

1 Student Research Group at the I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
2 Medical University of Lublin, Poland
3 Independent Public Hospital of the Ministry of Interior and Administration in Lublin, Poland
4 Laboratory of Human Metabolism Research, Department of Dietetics, Institute of Human Nutrition Science, Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW), Poland

Full Text

Pliki do pobrania

Abstract

Introduction: The etiopathogenesis of depression consists of genetic, metabolic, hormonal and psychogenic factors. The pathological process increases the risk and worsens the course of the disorder in chronic low-grade inflammation. Nutrition affects the pro-/anti-inflammatory state, and an anti-inflammatory diet is a proposed form supporting the therapy of inflammatory diseases. The review aimed to determine the importance of an anti-inflammatory diet in supporting the treatment of mood disorders.

Materials and methods: The available literature was reviewed by searching the PubMed and Google Scholar databases using the following keywords: nutritional psychiatry, depression, anti-inflammatory diet from the inception to 10th February 2023. We characterized the anti-inflammatory diet, potential mechanisms of action, the epidemiological and intervention studies conducted so far focusing on this topic, as well as barriers to implementation and potentially harmful effects of its implementation.

Results: Observational studies show a link between the anti-inflammatory potential of diet and a lower risk of developing mood disorders. The pro-inflammatory profile of the diet is associated with higher severity of depressive symptoms. On the other hand, an anti-inflammatory diet has a beneficial effect on the brain-gut axis and the intestinal microbiota, which are involved in the development of depressive disorders.

Conclusions: It is necessary to increase clinical practitioners' and patients' knowledge of the impact of nutrition on mental health. Our team developed recommendations for an anti-inflammatory diet adapted to Polish conditions based on the guidelines. In the case of patients' barriers to implementation, encouraging partial implementation of the recommendations is advised.

 

Keywords: nutritional psychiatry, depression, anti-inflammatory diet


Streszczenie

Wstęp: Na etiopatogenezę depresji składają się czynniki genetyczne, metaboliczne, hormonalne oraz psychogenne. Patologicznym procesem zwiększającym ryzyko i pogarszającym przebieg zaburzenia jest przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu. Sposób żywienia to element wpływający na równowagę pro-/przeciwzapalną organizmu, a dieta przeciwzapalna jest proponowaną formą wspomagająca terapię chorób o podłożu zapalnym. Celem przeglądu było określenie znaczenia diety przeciwzapalnej we wspomaganiu leczenia zaburzeń nastroju.
Metody: Dokonano przeglądu dostępnej literatury przeszukując bazy PubMed i Google Scholar przy użyciu następujących słówkluczy: nutripsychiatria, depresja, dieta przeciwzapalna w okresie od ich powstania do 10 lutego 2023 r. Scharakteryzowano dietę przeciwzapalną, potencjalne mechanizmy działania w depresji, opisano dotychczas przeprowadzone badania epidemiologiczne i interwencyjne koncentrujące się na tej tematyce oraz bariery we wdrażaniu i zagrożenia związane ze stosowaniem protokołu żywieniowego.
Wyniki: Badania obserwacyjne wskazują na związek pomiędzy potencjałem przeciwzapalnym diety a mniejszym ryzykiem rozwoju zaburzeń nastroju. Prozapalny profil diety wiąże się z większym nasileniem objawów depresyjnych. Natomiast dieta przeciwzapalna korzystnie wpływa na oś mózgowo-jelitową oraz mikrobiotę jelitową, które mają udział w rozwoju zaburzeń depresyjnych.
Wnioski: Ze względu na udowodnione znaczenie czynników zapalnych w depresji, konieczne jest zwiększenie świadomości lekarzy klinicystów oraz pacjentów na temat wpływu żywienia na stan zdrowia psychicznego. W oparciu o wytyczne, zespół opracował rekomendacje dotyczące diety przeciwzapalnej, dostosowane do polskich warunków. W przypadku dużych barier w realizacji, warto zachęcać do częściowego wdrożenia zaleceń.

 

 

Słowa kluczowe: nutripsychiatria, depresja, dieta przeciwzapalna

Pliki do pobrania

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30