Current Problems of Psychiatry

Youth relationships during the pandemic Covid-19 matter. A mediating role of social resources on e-learning burnout, well-being, and overeating behaviors

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 151-162

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0014

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Katarzyna Tomaszek1 , Agnieszka Muchacka-Cymerman2  

1 Institute of Pedagogy, Rzeszow University, Poland
2 Institute of Special Pedagogy, School Pedagogy and Teacher’s Education, Pedagogical University of Cracow, Poland

Full Text

Pliki do pobrania

Abstract

Aim: Youth who are engaging themselves in overeating behaviours are at risk of numerous adverse outcomes. Overeating may be also considered as an early warning sign of additional psychological issues, e.g. poor well-being, depression and suicide ideation. Although a vast body of literature has examined pandemic Covid-19 related stressors as potential risk factors for eating problems, no studies have explored e-learning stress and burnout as a characteristic that may contribute to overeating among adolescents during this global crisis. The main goal of this study was to test the mediation effect of social resources on the associations between e-school stress and burnout, adolescents’ psychological well-being and overeating.

Method: Path analysis was conducted on the results of the E-Learning Burnout Scale, the Psychological Well-Being Scale, the Short Social Resource scale, and one-item scales for Overeating behaviours and Online School Stress. Cross-sectional data were collected via Google forms from 186 students (M=15.93 years; SD=1.70; 60% girls).

Results: Social resources and e-learning burnout had a significant direct effect on overeating behaviours frequency. The significant indirect effect of psychological well-being via social resources on overeating behaviours was confirmed, however the indirect effect of e-learning burnout was insignificant. Student stress had a significant indirect effect on overeating behaviours

via e-learning burnout, and via social resources.

Conclusions: E-learning stress and burnout during the Covid-19 pandemic are directly related to the reduction of the individuals’ resources used to effectively cope with negative emotions and distress in everyday life, which, in turn, may heighten the risk of engaging in overeating behaviours.

 

Keywords: overeating behaviours, online student burnout, social resources, adolescence


Streszczenie

Wstęp: Młodzież, która angażuje się w zachowania związane z przejadaniem się, jest narażona na wiele niekorzystnych skutków. Przejadanie się może być również uważane za wczesny sygnał ostrzegawczy dodatkowych problemów psychologicznych, np. złego samopoczucia, depresji i myśli samobójczych. Chociaż w obszernej literaturze badano stresory związane z pandemią Covid-19 jako potencjalne czynniki ryzyka problemów z odżywianiem, żadne badania nie analizowały stresu związanego z e-learningiem i wypalenia zawodowego jako cech, które mogą przyczyniać się do przejadania się wśród nastolatków podczas tego globalnego kryzysu. Głównym celem tego badania było sprawdzenie wpływu zasobów społecznych na związek między stresem i wypaleniem związanym z e-szkołą, dobrostanem psychicznym nastolatków i przejadaniem się.

Materiał i metoda: Analiza ścieżek została przeprowadzona na wynikach Skali Wypalenia E-Learningowego, Skali Dobrostanu Psychologicznego, Krótkiej Skali Zasobów Społecznych oraz jednopunktowych skal dla zachowań związanych z objadaniem się i Stresu Szkolnego Online. Dane przekrojowe zostały zebrane za pomocą formularzy Google od 186 uczniów (M=15,93 lat; SD=1,70; 60% dziewcząt).

Dyskusja: Zasoby społeczne i wypalenie e-learningowe miały istotny bezpośredni wpływ na częstotliwość przejadania się. Potwierdzono istotny pośredni wpływ dobrostanu psychicznego poprzez zasoby społeczne na zachowania związane z objadaniem się, jednak pośredni wpływ wypalenia e-learningowego był nieistotny.

Wnioski: Stres studencki miał znaczący pośredni wpływ na zachowania związane z objadaniem się poprzez wypalenie e-learningowe i zasoby społeczne.Stres związany z e-learningiem i wypalenie podczas pandemii Covid-19 są bezpośrednio związane ze zmniejszeniem zasobów jednostek wykorzystywanych do skutecznego radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem w życiu codziennym, co z kolei może zwiększać ryzyko angażowania się w zachowania związane z objadaniem się.

 

Słowa kluczowe: dorastanie, zachowania związane z objadaniem się, wypalenie studentów online, zasoby społeczne

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30