Current Problems of Psychiatry

Vitamin D - a key to reducing the risk of suicide?

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 163-169

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0015

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Jacek Januszewski1 , Alicja Forma1  , Kaja Hanna Karakuła1 , Ryszard Sitarz2
Jacek Baj3 , Karolina Kłodnicka3, Julita Zembala4, Dariusz Juchnowicz5  

1 Department of Forensic Medicine, Medical University of Lublin, Poland
2 I Department of Psychiatry, Psychotherapy, and Early Intervention, Medical University of Lublin, Poland
3 Department of Anatomy, Medical University of Lublin, Poland
4 University Clinical Center, Medical University of Warsaw, Poland
5 Department of Psychiatry and Psychiatric Nursing, Medical University of Lublin, Poland

Full Text

Pliki do pobrania

Abstract

Introduction: Vitamin D has a major positive impact on human health. Its daily supplementation regulates calcium metabolism, inflammatory and neuromodulatory processes. More importantly, vitamin D may be an important factor in reducing the risk of suicide among psychiatric patients. This review aims to describe the potential positive effect of vitamin D supplementation in preventing suicide attempts.

Method: The literature review was conducted by search of articles in English and Polish languages on PubMed, Medline, and Google Scholar, published from 1974 to the 1st of April 2023, following SANRA requirements. The search utilized the following keywords: vitamin D, vitamin D deficiency, vitamin D supplementation, suicide, depression, bipolar disorder, schizophrenia, ADHD, anxiety, and autism. The analysis encompassed original studies, meta-analyses, randomized controlled trials, and review articles.

Results: There is a limited number of studies investigating the impact of vitamin D supplementation on suicide risk in individuals with mental illness. Several studies suggest that vitamin D may have a beneficial effect on symptoms of mental illnesses. However, the exact mechanism through which vitamin D exerts its therapeutic effects on mental health remains unclear. Incorporating vitamin D into the treatment of the mental disorders such as depression, schizophrenia, bipolar disease, ADHS, autism spectrum disorder, and anxiety, as well as supplementing it during pregnancy and throughout life, could potentially be an effective therapeutic adjunct for suicide prevention approach.

Conclusions: According to all the research and gathered data, there is a correlation between Vitamin D supplementation and a decrease in suicide risk among patients suffering from mental disorders. Several lines of evidence have shown a positive impact on mental health in patients suffering from mental diseases. However, further research is needed to establish the mechanisms of the therapeutic effect of Vitamin D.

 

Keywords: vitamin D, vitamin D supplementation, suicide, psychiatric disorders


Streszczenie

Wstęp: Witamina D ma duży pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie. Jej codzienna suplementacja reguluje metabolizm wapnia, procesy zapalne i neuromodulatorowe. Co ważniejsze, witamina D może być istotnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko samobójstwa wśród pacjentów psychiatrycznych. Niniejszy przegląd ma na celu opisanie potencjalnego pozytywnego wpływu suplementacji witaminą D na zapobieganie próbom samobójczym.

Materiał i metody: Przegląd literatury został przeprowadzony poprzez wyszukiwanie artykułów w języku angielskim i polskim w PubMed, Medline i Google Scholar, opublikowanych w okresie od 1974 roku do 1 kwietnia 2023 roku, zgodnie z wymogami SANRA. W wyszukiwaniu wykorzystano następujące słowa kluczowe: witamina D, niedobór witaminy D, suplementacja witaminy D, samobójstwo, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, ADHD, lęk i autyzm. Analiza obejmowała oryginalne badania, metaanalizy, randomizowane badania kontrolowane i artykuły przeglądowe.

Wyniki: Istnieje ograniczona liczba badań dotyczących wpływu suplementacji witaminą D na ryzyko samobójstwa u osób z chorobami psychicznymi. Kilka badań sugeruje, że witamina D może mieć korzystny wpływ na objawy chorób psychicznych. Jednak dokładny mechanizm, poprzez który witamina D wywiera swój terapeutyczny wpływ na zdrowie psychiczne, pozostaje niejasny. Włączenie witaminy D do leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu i stany lękowe, a także jej suplementacja w czasie ciąży i przez całe życie, może być potencjalnie skutecznym dodatkiem terapeutycznym w podejściu do zapobiegania samobójstwom.

Konkluzja: Według wszystkich zebranych badań i danych istnieje korelacja między suplementacją witaminą D a zmniejszeniem ryzyka samobójstwa wśród pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne. Analiza wykazała pozytywny wpływ witaminy D na zdrowie psychiczne u pacjentów cierpiących na choroby psychiczne. Konieczne są jednak dalsze badania w celu ustalenia mechanizmów terapeutycznego działania witaminy D.

 

Słowa kluczowe: witamina D, suplementacja witaminy D, samobójstwo, zaburzenia psychiczne

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30