Current Problems of Psychiatry

COVID-19 Pandemic and the Incidence of Postpartum Depression: a Retrospective Cohort Study

ORIGINAL PAPER

Curr Probl Psychiatry 2023; 24, 170-177

DOI: 10.12923/2353-8627/2023-0016

© 2023 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)


Elizabeth R. Rovit1, Eliana L. Pickholz2, Kira S. Fox3, Nathan S. Fox4,5 

1 Medical School, Lewis Katz School of Medicine at Temple University, United States

2 Tel Aviv University, Israel; Cambridge University, United Kingdom

3 Barnard College, United States

4 Maternal Fetal Medicine Associates PLLC, United States

5 Department of Obstetrics, Gynecology Reproductive Science, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, United States

Full Text

Abstract

Introduction: To estimate the association between COVID-19 and postpartum depression (PPD) in a retrospective cohort study.

Material and methods: Pregnant women who delivered between September 2019-June 2021 at a Mouth Sinai Health System practice in New York City were identified. Baseline information about maternal health, pregnancy outcomes, and postpartum visits were obtained from electronic health records. Edinburgh Postnatal Depression Scores (EPDS) were used as a postpartum depressive symptom marker. Three analyses were performed to compare scores between: (1) women who delivered before and after COVID-19, (2) pregnant women who delivered after the pandemic who did and did not contract COVID-19, and 3) pregnant women eligible for the COVID-19 vaccine who were and were not vaccinated.

Results: A total of 1.797 pregnant women were identified. Pregnant women during the pandemic had statistically significant higher rates of pre-existing mental health diagnoses and psychiatric medicine use compared to those who were pregnant before. No difference was observed in EPDS scores of pregnant women who delivered before vs. after the start of COVID-19 nor between COVID-vaccinated and unvaccinated pregnant women. Women who contracted COVID-19 in pregnancy had lower EPDS scores than women who did not. Results remain unchanged after controlling for baseline mental health diagnoses.

Conclusions: In our cohort, EPDS scores were not associated with pregnancy during the pandemic, COVID infection while pregnant, or COVID vaccination during pregnancy. However, we did identify a higher incidence of baseline mental health diagnoses during the COVID pandemic, but that did not lead to a higher rate of positive screens for postpartum depression.

 

Keywords: COVID-19, postpartum depression, maternal mental health


Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było określenie związku między COVID-19 a depresją poporodową (PPD).

Materiał i metody: Do retrospektywnego badania wykorzystano dane pochodzące z Mouth Sinai Health System practice w Nowym Jorku. Przeanalizowano dokumentację medyczną kobiet, które urodziły między wrześniem 2019 a czerwcem 2021. Podstawowe dane socjodemograficzne, stan zdrowia podczas ciąży i dane poporodowe uzyskano retrospektywnie z elektronicznej dokumentacji medycznej. Do oceny objawów depresji wykorzystano Edynburską Skalę Depresji Poporodowej (EPDS). Ocenę nasilenia objawów depresji porównano między: (1) kobietami, które rodziły przed i po rozpoczęciu COVID-19 (13 marca 2020 r.), (2) kobietami w ciąży, które rodziły po 13 marca 2020 r., które rodziły i nie rodziły COVID-19 w czasie ciąży oraz 3) kobiet w ciąży kwalifikujących się do szczepienia przeciwko COVID-19, które były i nie były szczepione przeciwko COVID-19 przed ciążą lub w jej trakcie.

Dyskusja: Zebrano dane od 1797 kobiet w ciąży. Kobiety, które były w ciąży podczas COVID-19, przed okresem ciąży istotnie częściej cierpiały na zaburzenia psychiczne i stosowały leki psychiatryczne w porównaniu z kobietami, które były w ciąży przed pandemią. Nie zaobserwowano różnic w wynikach EPDS kobiet w ciąży, które urodziły przed i po rozpoczęciu COVID-19 oraz między kobietami w ciąży zaszczepionymi i nieszczepionymi. Wyniki te pozostają niezmienione po uwzględnieniu podstawowych diagnoz psychiatrycznych.

Wnioski: W badanej kohorcie nasielnie objawów depresji nie było związane z ciążą podczas pandemii, zakażeniem COVID-19 podczas ciąży ani szczepieniem przeciwko COVID-19 podczas ciąży. Zidentyfikowaliśmy jednak wyższą częstość występowania wyjściowych diagnoz psychiatrycznych podczas COVID-19, ale nie wpłynęło to na wyższy odsetek występowania objawów zaburzeń depresyjnych.

 

Słowa kluczowe: depresja poporodowa, COVID-19, zdrowie psychiczne matki

Calendar

Wrzesień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30